Людмила Новікова
Людмила Новікова
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Микроэкономика
АВ Бондарь, АВ Бондарь, ВА Воробьев
Минск, 2007
522007
Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі: наук.-метод. посіб.
ЛМ Новікова
Павлоград: ЗДІЕУ, 2008
342008
Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України
КІ Новікова, ЛФ Новікова
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", 2014
72014
Модернізація вищої освіти в Україні у контексті Болонського процесу: Монографія.
ЛМ Новікова
Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2009
62009
Болонський процес у дії
ЛМ Новікова
Кредитномодульна система навчання: Навч. посібник/Новікова ЛМ–Павлоград, 2006
62006
Проблеми розвитку сфери послуг в Україні
ОВ Батура, ЛФ Новікова, ВА Парена
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004
62004
Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні
ЛФ Новікова, Крістіна Ігорівна, Новікова
Вісник АМСУ. Серія: Економіка., С. 81-87, 2015
52015
Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів
ЛФ Новікова, КІ Новікова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 75-81, 2011
52011
Новий підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки
АА Мещеряков, ЛФ Новікова
Актуальні проблеми економіки, 101, 2009
42009
Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності
ЛВ Новікова
Право і безпека, 78-80, 2005
42005
Інвестиційна безпека держави
АА Мещеряков, ЛФ Новікова
Вісник Академії митної служби України, 23-29, 0
4*
Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету
Л Новікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
32014
Інноваційна діяльність промислових підприємств в Україні
ЛФ Новікова, ОМ Зборовська
Культура народов Причерноморья, 161-164, 2007
3*2007
Про теоретичні засади сучасної інноваційної політики в Україні
ЛФ Новікова
Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць., 42-47, 1999
31999
Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні
ІАВ Новікова Л.Ф.
Бізнес-інформ, 49-52, 2012
22012
Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення
ЛВ Новікова
Право і Безпека, 26-30, 2010
22010
Фінансовий контроль у системі зовнішньоекономічної безпеки
ЖВВ Мещеряков А.А., Новікова Л.Ф.
Вісник Академії митної служби України, 59-65, 2008
22008
Макроекономіка
ОВ Батура, ОФ Івашина, ЛФ Новікова
Кіїв: Центр учбової літератури, 2007
22007
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ Спеціальність 12.00. 08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
ЛВ НОВІКОВА
Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2006
22006
Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи
ЛФ Новікова, ІМ Панасейко, КІ Павлова
Університет митної справи та фінансів, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20