Підписатись
Halian Olena / Галян Олена
Halian Olena / Галян Олена
Ivan Franko National University of Lviv, доктор педагогічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експериментальна психологія
ОІ Галян, ІМ Галян
Київ: Академвидав, 2012
31*2012
Communicative competence in training future language and literature teachers
I Halian, O Halian, L Gusak, H Bokshan, I Popovych
Amazonia Investiga 9 (29), 530-541, 2020
242020
Research on the Structure, Variables and Interdependence of the Factors of Tourists’ Mental State of Expectation for Leisure in Ukraine
I Popovich, I., Zavatskyi, V., Geyko, Ie., Halian, O., Zavatskyi, Yu., Radul
Revista ESPACIOS 40 (37), 22, 2019
232019
Суб'єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема
О Галян
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2015
182015
Responsibility and emotional burnout of teachers / Відповідальність та емоційне вигорання педагогів
ОІ Галян
Insight: the psychological dimensions of society / Інсайт: психологічні …, 2019
14*2019
Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства
ОІ Галян
Моральна свідомість та самосвідомість особистості: монографія, 64-76, 2009
122009
Суб’єктність особистості школяра у педагогічному дискурсі ХХ століття: постановка проблеми
ОІ Галян
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 45 (ІІІ (22 …, 2015
102015
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ НА ЕТАПІ ОПТАЦІЇ
ОІ Галян, ІМ Галян
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 122-131, 2012
102012
Research on personality determinants of athletes’ mental exhaustion during the ongoing COVID-19 pandemic
PV Popovych I., Halian I., Halian O., Nosov P., Zinchenko S.
Journal of Physical Education and Sport 21 (4), 1769 - 1780, 2021
92021
Sensory Regulation of Future Teachers in a Situation of Uncertainty
IS POPOVYCH, IM HALIAN, OI HALIAN, IA BURLAKOVA, IV SERBIN, ...
Revista Espacios 41 (02), 2020
92020
Агресивність як особистісний чинник діяльності вчителя
ОІ Галян, ІМ Галян
Психологія 9 (2), 222-227, 2000
92000
Діалогічна парадигма міжособистісної педагогічної взаємодії
ОІ Галян
Психологія, 82-88, 1999
81999
Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя: дис. ...канд. психол. н.; 19.00.07
ОІ Галян
Київ: Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 1999
8*1999
Психологія смисложиттєвих переживань сучасної студентської молоді
ІМ Галян, ОІ Галян
Психологічний часопис 18 (8), 38-57, 2018
7*2018
Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес
ОІ Галян
Психологія особистості : науковий журнал, 56-70, 2017
72017
The theoretical basis for the development of the concept "agency of the personality of a pupil" at the crossroads of Ukrainian, Polish and Russian scientific traditions
O Halian
Annales Universitatis Mariae Cbrie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia …, 2015
7*2015
Розвиток ідеї суб'єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття: дис. ... д. пед. н.; 13.00.01
ОІ Галян
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018
62018
Особистість школяра у вимірах суб'єктності: історико-педагогічний дискурс: монографія
ОІ Галян
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017
62017
Research of the Motivational Mental States of Future Bachelors of the Faculty of Physical Education and Sports in the Educational Process
I Popovych, O Halian, Y Bokhonkova, I Serbin, N Buhaiova, O Blyskun, ...
Revista Inclusiones, 159-178, 2020
52020
Ідея суб’єктності особистості як предмет науково-педагогічного пошуку: категорійно-поняттєве поле дослідження
ОІ Галян
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20