Ірина Анатоліївна Вєтухова, Iryna Vetuhova
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення
ІА Вєтухова
ІА Ветухова, 2001
172001
До питання захисту трудових прав найманих працівників
ІА Вєтухова
Форми соціальноправового захисту працівників у службово-трудових відносинах …, 2005
62005
До питання правового регулювання праці професійних творчих працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
Сумський державний університет, 2014
42014
Право матерів на поінформованість про умови праці
ІА Вєтухова
Право України 8, 87-91, 2000
32000
Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях
ИА Ветухова
Проблемы законности, 2012
22012
До питання про зміст принципу підвищення охорони праці жінок, які мають дітей, як суб'єкта трудових правовідносин
І Вєтухова
видавництво" Право", 1998
21998
Основні принципи державної сімейної політики і їх закріплення в трудовому законодавстві України
ІА Вєтухова
Трудове право та право соціального захисту населення в контексті правової …, 0
2
До питання диференціації вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення …, 0
2
Правова природа вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України
ПА Бущенко, ІА Вєтухова
Право та інновації, 35-43, 2016
12016
Особливості розірвання трудового договору з жінками, які мають дітей, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
І Вєтухова
видавництво" Право", 2004
12004
Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах
ІА Вєтухова
Право, 2019
2019
ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
НБ Болотіна, ІА Вєтухова, АМ Лушніков, МВ Лушнікова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 100, 2019
2019
Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання
ІА Вєтухова
Право, 2018
2018
The Dismissal According to the p. 7 of the Labor Code of Ukraine: Theory and Practice of Application
PA Bushchenko, IA Vetuhova
Право та інновації, 64-73, 2016
2016
Щодо особливостей правового регулювання праці водіїв автомобільного транспорту в Україні
ІА Вєтухова
2014
Пенсійне забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
ІА Вєтухова, ГО Яковлєва, ОМ Ярошенко, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
До питання правового регулювання стажування за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
2013
Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях
ІА Вєтухова
Проблеми законності, 81-92, 2012
2012
К вопросу правового регулирования дистанционной работы в трудовом законодательстве Украины
ИА Ветухова
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 114, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20