Ирина Ветухова
Ирина Ветухова
НЮУ имени Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення
ІА Вєтухова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого: м. Харків …, 2001
102001
Правове регулювання учбових, творчих та соціальних відпусток: проблемні питання
АА Юрченко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 569-575, 2012
32012
Правова природа вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України
ПА Бущенко, ІА Вєтухова
Право та інновації, 35-43, 2016
22016
До питання диференціації вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
22014
Гарантії трудових прав жінок-матерів при прийнятті на роботу
ІА Вєтухова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
22001
До питання трудових прав жінок та осіб із сімейними обов’язками в проекті Трудового кодексу України
ІА Вєтухова
12015
Особливості розірвання трудового договору з жінками, які мають дітей, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
ІА Вєтухова
видавництво" Право", 2004
12004
До питання про зміст принципу підвищення охорони праці жінок, які мають дітей, як суб'єкта трудових правовідносин
ІА Вєтухова
видавництво" Право", 1998
11998
До питання правового регулювання праці авіаційного персоналу державної авіації України
ІА Вєтухова
видавництво «Право», 2017
2017
До питання принципу рівності прав і можливостей в трудовому законодавстві України
ІА Вєтухова
2016
Практичні питання надання відпустки по догляду за дитиною
ІА Вєтухова
2016
The dismissal according to the p. 7 art. 40 of the Labor Code of Ukraine: theory and practice of application
PA Bushchenko, IA Vetuhova
2016
Щодо особливостей правового регулювання праці водіїв автомобільного транспорту в Україні
ІА Вєтухова
2014
До питання правового регулювання праці професійних творчих працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
Сумський державний університет, 2014
2014
Пенсійне забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
ІА Вєтухова, ГО Яковлєва, ОМ Ярошенко, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Правове регулювання нетипових видів зайнятості працівників за сучасних умов
ІА Вєтухова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
До питання правового регулювання стажування за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
2013
Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях
ИА Ветухова
Проблемы законности, 2012
2012
К вопросу правового регулирования дистанционной работы в трудовом законодательстве Украины
ИА Ветухова
видавництво" Право", 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20