Подписаться
Олександр Рак
Олександр Рак
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nbg.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Види Iridaceae Juss. у заплаві Десни
ОВ Лукаш, ОО Рак, ДС Подорожний
Український ботанічний журнал, 382-392, 2007
102007
Нові місцезнаходження Scopolia carniolica Jacq.(Solanaceae) на Східному Поділлі
ВІ Мельник, ОО Рак, ЮМ Неграш
Український ботанічний журнал, 56-59, 2014
42014
Нові відомості про поширення рідкісних видів флори Волинського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський, ВО Володимирець, ОО Рак, ОІ Шиндер
Український ботанічний журнал, 62-70, 2010
42010
Популяція Goodyera repens (L.) R. Br.(Orchidaceae) у національному природному парку Деснянсько-Старогутський
СМ Панченко, ОО Рак
Український ботанічний журнал, 526-533, 2007
42007
Gladiolus tenuis Bieb. у нижній частині долини річки Сейм
ОО Рак, МС Козир
Інтродукція рослин, 28-35, 2007
32007
Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України
O Shynder, Y Negrash, S Glukhova, N Doiko, O Rak
Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія 3, 58-65, 2020
22020
Інтродукційна популяція Taxus baccata L. у Національному ботанічному саду імені ММ Гришка НАН України
О Шиндер, О Рак
22017
Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae)
СМ Панченко, ОО Рак
Запов. справа в Укра¿ ні 15, 22-27, 2009
22009
Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку
О Shynder, О Rak, S Hlukhova
Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія 1, 52-58, 2018
12018
Нові місцезнаходженнях рідкісних видів вищих рослин у південно-західній частині Житомирського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський, ОІ Шиндер, ОО Рак
Інтродукція рослин, 90-95, 2010
12010
Фітораритети Чернігівщини у Національному ботанічному саду ім. ММ Гришка НАН України
А Гнатюк, О Рак, В Гриценко, М Гапоненко
2021
Аналіз включень рослинних решток у бурштині Українського Полісся
К Деревська, О Рак, К Руденко, М Комар
2020
Екологічне значення охоронної зони природо-заповідних територій (на прикладі Національного природного парку" Нижньосульский"
К Деревська, О Рак, М Клестов, Я Лукавенко, Л Шевцова
2020
Наукова та природоохоронна діяльність видатного геолога Станіслава Малковського (до 130-річчя від дня народження)
В Мельник, К Деревська, О Рак
2020
Проблеми збереження осередків біорізноманіття на Полтавщині
К Деревська, О Рак, М Клєстов, З Берест, Ю Галушка
2020
Фіторізноманіття та сучасний стан рослин Сирецького гаю
Є Кочубей, А Лимар, Н Невмержицька, О Ядикіна, О Рак
Логос, 2019
2019
Роль видатного польського геолога Станіслава Малковського у розвитку музейної справи (до 130-річчя з дня народження)
К Деревська, ВІ Мельник, О Рак, К Руденко
2019
Digitalis grandiflora Mill. у долині р. Ревна (Чернігівська обл.)
ОВ Лукаш, ПА Бузунко, ОО Рак
Інтродукція рослин, 30-41, 2019
2019
Флористичне різноманіття ландшафтного комплексу «Іванівські озера» Оболонської низовини (Середнє Придніпров’я)
K Derevska, O Rak, M Klestov, Y Lukavenko
Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія 2, 59-62, 2019
2019
Досвід проведення навчальних екологічних практик для студентів в установах Природно-заповідного фонду України
К Деревська, І Вишенська, С Панченко, О Рак, Л Шевцова
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20