Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
NC "Junior Academy of Science of Ukraine", National aviation University
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
STEM-освіта: основні дефініції
ОЄ Cтрижак, ІА Сліпухіна, НІ Полісун, ІС Чернецький
Інформаційні технології і засоби навчання, 16-33, 2017
172017
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5-9, 2017
152017
Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання: монографія
ІА Сліпухіна
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014
132014
Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-95, 2013
92013
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, IA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
82017
Pedahohichna tekhnolohiya STEM yak zasib reformuvannya osvitn'oyi systemy Ukrayiny [STEM Pedagogical Technology as a Means to Reform the Ukrainian Educational System]
NI Polikhun, IA Slipukhina, IS Chernecjkyj
Osvita ta rozvytok obdarovanoyi osobystosti [Education and Development of …, 2017
62017
Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів
ІА Сліпухіна, ІС ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 216-225, 2015
62015
Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації
НІ Поліхун, КГ Постова, ІА Сліпухіна, ГВ Онопченко, ОВ Онопченко
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019
52019
Ключові поняття STEM-освіти
О Стрижак, І Чернецький, Н Поліхун, І Сліпухіна
Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки, 88-103, 2017
52017
Tekhnolohichna kompetentnistʹ maybutnʹoho inzhenera: formuvannya i rozvytok u kompʺyuterno intehrovanomu laboratornomu praktykumi z fizyky [Technological competence of the …
IS Chernetsky, IA Slipukhina
Information Technologies and Learning Tools 38 (6), 2013
52013
Гуманізація контролю пізнавальної діяльності студентів із загальної фізики
СМ Мєняйлов, ІА Сліпухіна
Фізико-технічна освіта у гуманістичній парадигмі: Матеріали Всеукр. наук …, 2007
52007
Virtual Educational Physics Experiment as a Means of Formation of the Scientific Worldview of the Pupils.
I Slipukhina, S Kuzmenkov, N Kurilenko, S Mieniailov, H Sundenko
ICTERI, 318-333, 2019
42019
Наукова освіта як інновація в системі освіти України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
42018
Development of education and information portal of physics academic course: web design features
ІA Slipukhina, VV Olkhovyk, OO Kurchev, VD Kapranov
Інформаційні технології і засоби навчання, 221-233, 2018
42018
Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
42017
Інтердисциплінарний аспект застосування STEM підходу у навчанні фізики
ІА Сліпухіна, НІ Поліхун, ІС Чернецький, СМ Мєняйлов
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
32019
Уроки технології у системі STEAM-освіти
АС Головач, ГВ Джевага
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
32018
Creating an informational website for physics academic course: web design specifics
ІA Slipukhina, TV Gedenach, VV Olkhovyk
Інформаційні технології і засоби навчання, 192-202, 2017
32017
Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, СМ Мєняйлов, ЖО Рудницька, ГД Матеїк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers
I Slipukhina
Proсeedings of the National Aviation University, 96-101, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20