Кондратюк Оксана Іванівна
Кондратюк Оксана Іванівна
київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства
ОВ Ареф’єва, ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 81, 2008
372008
Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 56-63, 2011
332011
Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 91-98, 2010
282010
Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції
ОІ Кондратюк
Економіка АПК, 109-112, 2005
252005
Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 78-82, 2013
122013
Стан і перспективи розвитку зернового підкомплексу в умовах глобалізації
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 37-42, 2011
92011
Основні напрями економічного розвитку підприємств у сучасних умовах
ОІ Кондратюк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
62013
Формування довгострокових конкурентних переваг за допомогою ефекту синергії
ОІ Кондратюк
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 12, 34-37, 2015
22015
Кон'юнктура ринку зерна в України
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 95-100, 2012
22012
Геоінформаційне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України
ОВ Кондратюк
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2011
22011
Сучасні умови конкурентного розвитку підприємства
ОІ Кондратюк
Економічні студії, 46, 2016
12016
Необхідність та значення державної підтримки сільськогосподарського виробництва
ОІ Кондратюк
Формування ринкових відносин в Україні, 209-213, 2012
12012
ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ОІ Кондратюк, ІВ Стояненко
EDITORIAL BOARD, 215, 2020
2020
РОЗУМНИЙ БУДИНОК АБО АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТЛОМ
ВС Верусь, ОІ Кондратюк, СС Ляшко
Студентський вісник НУВГП, 119-122, 2019
2019
ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОІ Кондратюк
JEL Classification: E10, I20, K10, 43, 2018
2018
Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
NB Kushnir, OI Kondratіuk, MO Dzhaman
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 2 (82), 88-96, 2018
2018
Умови адаптаційного розвитку підприємств молочної промисловості
ОІ Кондратюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
ПСихОлОГІчНІ ОСОБлиВОСТІ РОЗВиТКу КРеАТиВНОСТІ В МОлОДШОМу ШКІльНОМу ВІцІ
В Козаков, О Кондратюк, В Семиченко, А Брушлінського, І Волкова, ...
ПеДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІя, 43, 2017
2017
Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу
В Александрова
Педагогічний процес: теорія і практика, 120-124, 2017
2017
Інноваційна складова у забезпечені конкурентоспроможності підприємства
ЗТЛ Кондратюк О.І.
Економіка. Фінанси. Право., С.21-26., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20