Кондратюк Оксана Іванівна
Кондратюк Оксана Іванівна
київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства
ОВ Ареф’єва, ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 81, 2008
382008
Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 56-63, 2011
282011
Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 91-98, 2010
272010
Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції
ОІ Кондратюк
Економіка АПК, 109-112, 2005
262005
Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 78-82, 2013
102013
Стан і перспективи розвитку зернового підкомплексу в умовах глобалізації
ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки, 37-42, 2011
72011
Основні напрями економічного розвитку підприємств у сучасних умовах
ОІ Кондратюк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Геоінформаційне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України
ОВ Кондратюк
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2011
22011
Формування довгострокових конкурентних переваг за допомогою ефекту синергії
ОІ Кондратюк
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 12, 34-37, 0
2
Необхідність та значення державної підтримки сільськогосподарського виробництва
ОІ Кондратюк
Формування ринкових відносин в Україні, 209-213, 2012
12012
ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОІ Кондратюк
JEL Classification: E10, I20, K10, 43, 2018
2018
Умови адаптаційного розвитку підприємств молочної промисловості
ОІ Кондратюк
ДВНЗ" УжНУ", 2018
2018
ПСихОлОГІчНІ ОСОБлиВОСТІ РОЗВиТКу КРеАТиВНОСТІ В МОлОДШОМу ШКІльНОМу ВІцІ
В Козаков, О Кондратюк, В Семиченко, А Брушлінського, І Волкова, ...
ПеДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІя, 43, 2017
2017
Валентина Александрова
С Дем’янчук, Л Коваль, О Кондратюк, В Кузь, Н Ничкало, О Родін, ...
2017
Інноваційна складова у забезпечені конкурентоспроможності підприємства
ЗТЛ Кондратюк О.І.
Економіка. Фінанси. Право., С.21-26., 2017
2017
Роль інновацій у забезпечені розвитку підприємства
КО І.
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
2017
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОЛЬОРОЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
О Кондратюк
Збірник студентських наукових праць.-№ 1 (5).-Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С …, 2016
2016
До питання інтеграції переселенців із зони відчуження: чужі серед своїх (за польовими матеріалами)
О Кондратюк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
2016
Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу
НВ Васюткіна, ОІ Кондратюк
Молодий вчений, 35-40, 2016
2016
ISSN 1813-341X. Держава та регіони
ДОУ АВТОРІВ
Класичний приватний університет, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20