L.Gavrilova, L.Havrilova, Людмила Гаврілова
L.Gavrilova, L.Havrilova, Людмила Гаврілова
Донбаський державний педагогічний університет, кафедра теорії і практики початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене slav.dn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени
ЛГ Гаврілова, ЯВ Топольник
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-14, 2017
362017
Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій
ЛГ ГАВРІЛОВА
272015
Digital culture, digital literacy, digital competence as the modern educational phenomena
LH Havrilova, YV Topolnik
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 1-14, 2017
252017
Distance learning courses in developing future music teachers’ instrumental performance competence
L Havrilova, O Ishutina, V Zamorotska, D Kassim
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
232019
Цифровая культура, цифровая грамотность, цифровая компетентность как феномены современного образования
ЛГ Гаврилова, ЯВ Топольник
Информационные технологии и средства обучения 61 (5), 1-14, 2017
192017
Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні
LH Gavrilova, JI Katasonova
Освітологічний дискурс, 168-182, 2017
132017
Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ЛГ Гаврілова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 7-16, 2015
122015
Theoretical aspects of the introduction of distance learning in Ukraine
LH Havrilova, YI Katasonova
Osvitolohichnyi dyskus, 1-2, 2017
82017
Tsyfrova kultura, tsyfrova hramotnist, tsyfrova kompetentnist yak suchasni osvitni fenomeny [Digital culture, digital literacy, digital competence as the modern educational …
LH Havrilova, YV Topolnyk
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 61 (5), 1-14, 2017
82017
Професійна компетентність майбутніх учителів музики як педагогічний феномен
ЛГ Гаврілова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 71-82, 2017
82017
Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти
Л Гаврілова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 14-24, 2016
72016
Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій у теорії вітчизняної музичної освіти
Л Гаврілова, В Федоришин
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 213-225, 2017
62017
і Топольник, Я.(2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени”
Л Гаврілова
Інформаційні технології і засоби навчання 61 (5), 1-14, 0
6
Content and structure of the course Information and communication technologies in pedagogical studies”
LH Havrilova, YV Topolnik, LO Kuhar, LA Matviychuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 245-259, 2018
52018
Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях: навчальнометодичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛГ Гаврілова
Слов’янськ: Видавництво БІ Маторіна, 2017
52017
Структурно-функціональний зміст інформаційно-комунікаційної компетенції у складі професійної компетентності майбутніх учителів музики
Л Гаврілова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 38-51, 2016
52016
Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти
Л Гаврілова, Л Псарьова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 97-106, 2016
52016
Методологические подходы и принципы профессионального развития учителей музыки средствами мультимедийных технологий
ЛГ Гаврилова
Непрерывное образование: XXI век, 2015
52015
Мультимедійна продукція мистецтвознавчого змісту та можливості її використання у підготовці майбутніх учителів музики
ЛГ Гаврілова
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 246, 2012
52012
Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них
Л Гаврілова, І Хижняк
Вісник Львів.–2010 50, 19-24, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20