Роксолана Мандель
Роксолана Мандель
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Взаємодія принципів формальної і фактичної рівності із принципом недискримінації
Р Мандель
"Право: історія, теорія, практика": матеріали ІІІ Міжнародної науково …, 2016
3*2016
Закріплення принципу недискримінації в українському законодавстві
РЯ Мандель
Вісник Одеського національного університету. Правознавство 23 (2 (33)), 6-17, 2018
2018
Риси національного правового менталітету
РЯ Мандель
Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: збірник …, 2017
2017
Види дискримінації
РЯ Мандель
Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства: матеріали II …, 2017
2017
Толерантність як умова запобігання дискримінації
РЯ Мандель
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 1 (1), 15-18, 2017
2017
Development of the principle of non-discrimination in the European Union
R Mandel
Young researches in the Global World: vistas and challenges : Proceedings of …, 2016
2016
Ідея свободи: генезис
Р Мандель
"Пріоритетні напрями модернізації системи права України": матеріали …, 2016
2016
ВПЛИВ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ
РЯ Мандель
ВІСНИК НУ "ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2016
2016
ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ
РЯ Мандель
Право і суспільство, 20-24, 2016
2016
Concepts of discrimination
R Mandel
Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки: матеріали Всеукр. Наук …, 2016
2016
Практика суду ЄС у справах щодо прямої дискримінації
Р Мандель
«Закарпатські правові читання»: Матеріали VІІІ Міжнародної науково …, 2016
2016
Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо заборони дискримінації
Р Мандель
Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VIII Всеукраїнської …, 2016
2016
До розуміння принципів права
Р Мандель
Sciences of Europe 2 (4(4)), 100-103, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13