Подписаться
Олег Айзікович Гейман
Олег Айзікович Гейман
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов: монография
ОА Гейман
Х.: ФЛП Либуркина ЛМ, 14, 2009
772009
Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов
ОА Гейман
Экономика промышленности, 14-18, 2009
242009
Статистический анализ неравномерности развития регионов Украины
ЕВ Раевнева, ОА Гейман, АЮ Бобкова
Материалы международной научно-практической конференции 2, 125-128, 2009
182009
Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми
МО Кизим, ОА Гейман
Регіональна економіка, 16-23, 2009
112009
Теоретические подходы к типологизации внутренних регионов стран мира в аспекте формирования региональной политики их развития
ОА Гейман, ОМ Крупа
Бизнес-информ, 12, 2009
82009
Концепція регіонального розвитку на базі оцінки інноваційного потенціалу
ОМ Тищенко, ВЄ Хаустова, ОА Гейман
Інновації: проблеми науки та практики:[монографія/під. заг. ред. МО Кизима …, 2007
62007
Аналіз нерівномірності економічного розвитку регіонів України
ОА ГЕйМАН, ОМ КРУпА
Проблеми Економіки, 37-45, 2009
52009
Зарубіжні стандарти й практика розробки стратегій соціальноекономічного розвитку країн світу та її регіонів
МО Кизим, ОА Гейман, МО Єпішова
Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики …, 2007
52007
Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України
ОВ Козирєва, ОА Гейман, ЕВ Козырева
32015
АНАЛІЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ЇХ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
OA Гейман
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (7), 2009
12009
Анализ неравномерности экономического развития регионов Украины
ОА Гейман, ОМ Крупа
Проблемы экономики, 37-45, 2009
12009
Мировой опыт развития теории пространственного размещения производительных сил
ОА Гейман, ЕВ Козырева, ЕН Красноносова
Бизнес Информ, 35-42, 2016
2016
Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил
ОА Гейман, ОВ Козирєва, ОМ Красноносова
2016
Анализ неравномерности социально-экономического развития регионов Украины
ЕВ Козырева, ОА Гейман
Бизнес Информ, 93-104, 2015
2015
Вдосконалення понятійного інструментарію регіонального розвитку
ТО Мощицька
Моделювання регіональної економіки, 287-292, 2011
2011
Теоретические основы типологизации регионов страны
ОА Гейман, ОМ Крупа
Проблемы экономики, 31-35, 2009
2009
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
ВІ Ганін, ОА Гейман, ЮФ Врода
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ В УКРАИНЕ
АН Дорожкина, ОА Гейман
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 238, 0
3.2. МоДелирование ДеЯтельноСти региона С иСпользованиеМ концепции СиСтеМноЙ ДинаМики
ОА Гейман
Socio-Economic DEvElopmEnt of UkrainE anD itS rEgionS: problEmS of SciEncE …, 0
Промисловість: проблеми розвитку та управління
НВ Осадча, ВІ Ляшенко, ОА Гейман, ОВ Ляхов, АК Головіна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20