Соколовський Дмитро
Соколовський Дмитро
Інститут економіки промисловості НАН України
Verified email at iep.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
472014
Оценка размеров теневой экономики на региональном уровне как предпосылка регулирования налоговых поступлений
ЕВ Соколовская, ДБ Соколовский
Известия Байкальского государственного университета 25 (3), 2015
162015
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
ДБ Соколовський
Вопросы экономики, 5-27, 2005
102005
Питання впливу взаємин «страховик–страхувальник» на рівень безпеки об’єкта страхування
ДБ Соколовський
Вісник Волинського держ. ун-ту, 219-223, 2001
82001
Еволюційний аспект ухилення від обов’язкових платежів і «проблема сумісності»
ДБ Соколовський
ІЕП НАН України, 2002
72002
Використання ігрової моделі tax evasion: аналіз взаємодії контраґентів й оптимізація податкового навантаження
ДБ Соколовський
Моделювання та інформаційні технології в економіці/ДБ Соколовський.–Черкаси …, 2014
62014
Запобігання опортуністичній поведінці контраґентів в умовах непрозорості їх взаємовідносин
ДБ Соколовський
Вісник СНУ ім. В. Даля, 87, 2005
52005
Модель витіснення товару з ринку: ринкова невдача при вичерпній інформації
ДБ Соколовський
Экономика промышленности: Сб. науч. тр 2, 225-233, 2007
42007
Моделювання кооперації суб’єктів взаємин «принципал–контролер–аґент»
ДБ Соколовський
Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая, 27-34, 2005
42005
Классификация производственных систем по степени экологического риска
ИА Александров, ДБ Соколовский
Экономика и математические методы 32 (1), 1996
41996
Квазістатистичні функції корисності як інструмент оцінки поведінки економічних агентів у системі сплати податків
ДБ Соколовський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
32009
Утворення неефективної норми взаємодії у стосунках продавець–покупець при визначенні привабливості товару
ДБ Соколовський
Вісник Львівського університету 37 (2), 301-307, 2007
32007
Моделювання впровадження податкових пільг: проблема накладу
ДБ Соколовський
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
22014
Моделі впливу податків на поведінку підприємств
ВП Вишневський, ДБ Соколовський
Математичне моделювання в економіці, 48-59, 2013
22013
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація
ДБ СОКОЛОВСЬКИЙ
Бізнес-Інформ 4, 6-9, 2012
22012
Концепція ідентифікації неефективних станів у діяльності економічних аґентів
Д Соколовський
Економічний вісник: Зб. наук. праць учених і аспірантів 16 (1), 235-241, 2011
2*2011
Умови виникнення несприятливого відбору ex post у процесі еволюції взаємин в ігровій моделі «принципал – аґент»
ДБ Соколовський
Формування ринкової економіки в Україні 22, 174-278, 2010
2*2010
Моделювання систем нейтрального оподаткування доходів від капіталу
ДБ Соколовський
Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених і аспірантів 1, 150-156, 2010
2*2010
Моделювання поведінки агентів, як підхід до визначення величини макроекономічних показників в умовах браку інформації
ВП Вишневський, РМ Лепа, ДБ Соколовський
Конституційна економіка: концепція, методи, моделі. Нове в економічній …, 2007
22007
Механізм еволюції норм під впливом поточної інформації: модель взаємодії «стереотип–тенденція»
ДБ Соколовський
Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, Вип 7, 102-127, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20