Віктор Барановський (Барановский В.Н., Baranovsky Viktor, Baranovsky V.M., Baranovsky V, Baranovskyi
Віктор Барановський (Барановский В.Н., Baranovsky Viktor, Baranovsky V.M., Baranovsky V, Baranovskyi
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сiльськогосподарськi машини. Основи теорiї i розрахунку : пiдручник ; за ред. ДГ Войтюка.
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков, ВС Гапоненко, ...
К. : Вища освіта, 2005, 2005
127*2005
Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, Б ВМ
Суми: ВТД «Університетська книга, 2008
672008
Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник
ДГ Войтюк, ВО Дубровін, ТД Іщенко, ВМ Барановський
К.: Вища освіта, 2004, 2004
45*2004
Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины
В Дубровин, Г Голуб, В Барановский, В Теслюк
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. AN …, 2013
20*2013
Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder
VM Baranovsky, RB Hevko, VO Dzyura, OM Klendii, MB Klendii, ...
INMATEH. Agricultural Engineering 54 (1/2018), 15–24, 2018
192018
Osnovni etapy ta zahalni pryntsypy suchasnykh tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn [The basic stages and general principles of the current trend of development of root …
VM Baranovsky
Visnyk TNTU [Bulletin of TNTU] 11 (3), 77-85, 2006
18*2006
Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль 11 (2), 67-75, 2006
162006
Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МР Паньків
Збірник наукових праць міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і …, 2004
16*2004
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету 74 (2), 106-113, 2014
15*2014
Конструктивно-технологічні принципи застосування адаптивного викопувального робочого органу коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць, випуск 73, 249-255, 2004
132004
Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
ВЮ Рамш, ВМ Барановський, МР Паньків, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 298-305, 2011
122011
Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv [The results of theoretical and experimental studies of the second feeding of a heap …
VM Baranovsky
Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Mechanization of …, 2008
12*2008
Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 18–24, 2005
12*2005
Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра
ВМ Барановський, ВО Соломка, ВБ Онищенко
Вісник ХДТУСГ. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин 2 (8), 209-215, 2001
11*2001
Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини, 18-29, 2013
10*2013
Очисна система вороху коренеплодів
ВМ Барановський, МР Паньків, НА Дубчак
Вісник ХНТУСГ “Механізація сільськогосподарського виробництва”. 1 (59), 33–36, 2007
9*2007
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин
ВМ Барановський, НА Дубчак, МР Паньків
Науковий журнал. Вісник ТДТУ. 12 (1), 76–81, 2007
9*2007
Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А
ОП Гурченко, ВМ Барановський
Механізація та електрифікація сільського господарства., 57–60, 1995
9*1995
Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops
VM Baranovsky, MV Potapenko
INMATEH. Agricultural Engineering 51 (1/2017), 29–38, 2017
7*2017
Експериментальні дослідження пошкодження кормових буряків на маятниковому копрі
ВМ Барановський, ДГ Войтюк, АЮ Виговський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 5–10, 2001
72001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20