Подписаться
Тарас Дубиняк
Тарас Дубиняк
Ternopil Ivan Puluj National Tecnical Univercity Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches.
I Lutsiv, I Gevko, O Lyashuk, T Dybynyak
INMATEH-Agricultural Engineering 51 (1), 2017
72017
Гнучкі гвинтові конвеєри: проектування, технологія виготовлення, експериментальні дослідження
ІБ Гевко, РЯ Лещук, ВЗ Гудь, ОР Дмитрів, ТС Дубиняк, ТД Навроцька, ...
ФОП Паляниця ВА, 2019
52019
Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів
ТС Дубиняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018
42018
Результати експериментальних досліджень пружно–запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра
І Луців, І Гевко, Т Дубиняк, В Гудь
Техніка, енергетика, транспорт АПК 1 (1 (100)), 104-110, 2018
4*2018
Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів
І Луців, І Гевко, В Гудь, Т Дубиняк
«Перспективні технології та прилади» 1 (10), 115-121, 2017
42017
Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно–запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра
І Луців, І Гевко, Т Дубиняк, В Гудь
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ 1 (38), 105-113, 2017
32017
Розробка та обгрунтування конструкцій завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів
І Гевко, В Гудь, Т Дубиняк
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
32017
Спосіб навивання спіралей шнеків робочих органів сільськогосподарських машин та механізмів
ІБ Гевко, ОА Круглик, ВЗ Гудь, ТС Дубиняк
Харків: ХНТУСГ, 2019
22019
Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження
БМ Гевко, ІВ Луців, ІБ Гевко, РВ Комар, ТС Дубиняк
ФОП Паляниця ВА, 2019
22019
Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра
Т Дубиняк
ВІСНИК Житомирського державного технологічного університету 2 (80), 43-48, 2017
22017
Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch
Р Марчук, Р Комар, Т Дубиняк, О Фльонц, В Диня, І Семенів, R Marchuk, ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 86 (2), 59-66, 2017
2*2017
Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження
ІБ Гевко, ЮЄ Паливода, ОП Скиба, ТС Дубиняк, АЛ Мельничук, ...
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
22016
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГВИНТОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ХАРАКТЕРОМ НАВАНТАЖЕННЯ
І Гевко, Т Дубиняк
АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Збірник тез доповідей Том І IV …, 2015
22015
Обґрунтування параметрів завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів
І Гевко, В Гудь, Т Дубиняк, Л Слободян, О Круглик
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА …, 2018
12018
ПРУЖНО-ЗАПОБІЖНА МУФТА ГНУЧКОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА
І Гевко, Т Дубиняк, А Мельничук, О Скиба, В Клендій
12017
Пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра
І Гевко, Т Дубиняк, I Hevko, T Dubynyak
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
12016
Телескопічні гвинтові конвеєри
Т Дубиняк, В Гудь, І Шуст
Машинобудування очима молодих : прогресивні ідеї – наука – виробництво, 17-18, 2016
12016
Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти
БМ Гевко, РВ Комар, СЛ Мельничук, ТС Дубиняк
Наукові нотатки, 32-36, 2016
12016
Обгрунтування параметрів патрона для нарізання різі
ММІ Комар Р.В., Дубиняк Т.С., Яким І.С.
Вісник харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Моделювання процесу теплообміну при обігріву приміщення
І Партола, П Щудлик, В Невожай, Т Дубиняк
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20