Подписаться
Шелковнікова Олена Василівна (Шелковникова Елена Василивна, Shelkovnykova Elena Vasylevna)
Шелковнікова Олена Василівна (Шелковникова Елена Василивна, Shelkovnykova Elena Vasylevna)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
Знання, 2009
283*2009
Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в управлінні формуванням витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
ОВ Шелковникова
Автореф. дисертації канд. екон. наук 8 (04), 2005
162005
Аудит витрат підприємства як складова внутрішньофірмових стандартів
ОВ Шелковникова
КНТУ, 2010
102010
Тимчасові та постійні податкові різниці за доходами та витратами як основа уніфікації обліку
ГБ Назарова, ОВ Шелковникова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 165-171, 2010
52010
Системний підхід до розвитку обліку витрат виробництва промислового підприємства
БІ Валуєв, ОВ Шелковнікова
Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету …, 0
4*
Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель
O Shelkovnykova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
32015
Аудит тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні
ГМ Давидов, ОВ Шелковникова, ІГ Давидов
КНТУ, 2009
22009
Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону
Шелковнікова О.В., Давидова Г.М., Любченко О.М., Ревенко А.Д.
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр „Імекс-ЛТД”, 2007
2*2007
Інноваційні підходи до управління операційними витратами в рослинництві
ОВ Олійник, ВМ Шевченко
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 101-112, 2018
12018
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕДОВИХ КРАЇН ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ОВ Шелковникова, ВС Шелковникова
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник …, 2018
2018
Привабливість підприємницької діяльності в Україні та за її межами: організаційний та податковий аспекти
О Шелковникова, В Шелковникова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
2018
Ефективні сучасні інформаційні технології для точного землеробства
О Шелковникова
Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез …, 2017
2017
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
ОВ Шелковникова
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 474, 2017
2017
Особливості водопровідно-каналізаційних підприємств та їх вплив на реалізацію об’єктно-цільового підходу
ОВ Шелковникова
Людина і праця в економіці регіону // Матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
2016
Побудова сучасної інформаційної системи підприємства
ОВ Шелковникова
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IV …, 2016
2016
Принципи розробки та концептуальна модель управлінської інформаційної системи підприємства
O Shelkovnykova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
2012
Податкові різниці у розрізі витрат як основа формування прибутку до оподаткування
ОВ Шелковникова
КНТУ, 2011
2011
Методологія формування фінансового результату підприємницької діяльності в контексті Податкового кодексу України
Шелковнікова О.В., Єфименко Т. І., Ловінська Л.Г., Дрозд І.К., Назарова Г.Б ...
ДННУ „Акад. фін. управління” 2, с.336, 2010
2010
Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат
ОВ Шелковникова, ЮВ Пузакова
КНТУ, 2009
2009
Моделі робочих документів аудиту витрат промислового підприємства
ОВ Шелковникова
КНТУ, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20