Подписаться
Кохановська Олена Вікторівна
Кохановська Олена Вікторівна
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти
КОВ Зубко А.М., Жорова І.Я., Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.
Інформаційні технології і засоби навчання 77 (3), 262-281, 2020
9*2020
Основні підходи до класифікації моделей дистанційного навчання
КОВ Слюсаренко Н.В.
Обрії : науково-педагогічний журнал, 16-19, 2012
72012
Implementation of Immersive Technologies in Professional Training of Teachers
N Osypova, O Kokhanovska, G Yuzbasheva, H Kravtsov
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2020
52020
Природничо-математична освіта: сутність та змістові аспекти
О Кохановська
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 76-82, 2015
52015
Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України (ХІХ–початок ХХ століття)
ОВ Кохановська
42019
Дистанційна форма навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів
КОВ Слюсаренко Н.В.
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012
42012
Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти
ЛЛ Ляхоцька, ЛВ Бондаренко, ГС Юзбашева, ІВ Герасименко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2018
32018
Особливості становлення вищої природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ–початку ХХ століття
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 300-305, 2014
32014
Formation of cognitive flexibility as a basic competence of the future teachers’ multicultural personality
B Savchuk, O Kondur, G Rozlutska, O Kohanovska, M Matishak, ...
Space and Culture, India 8 (3), 48-57, 2020
22020
Становлення та розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні XIX - початку XX століття
ОВ Кохановська
22018
Вплив освітніх реформ на розвиток природничо-математичної освіти дівчат (початок ХХ ст.)
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 285-291, 2017
22017
Київські вищі жіночі курси як осередок розвитку природничо-математичної освіти дівчат ХІХ–початку ХХ ст.
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 299-305, 2016
22016
Діяльність жіночих громадських організацій у напрямку природничо-математичної освіти дівчат ХІХ–початку ХХ століття
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 276-281, 2014
22014
Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів
ОВ Кохановська
–теорія навчання/Кохановська Олена Вікторівна, 0
2
Джерельна база природничо-математичної освіти дівчат в навчальних закладах України ХІХ–ХХ століття
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 283-289, 2019
12019
Трансформація вищої жіночої освіти в Україні (ХІХ–початок ХХІ століття)
НВ СЛЮСАРЕНКО, ОВ КОХАНОВСЬКА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
12018
Естественно-математическая подготовка девочек в прогимназиях второй половины ХІХ–начала ХХ столетия
ЕВ Кохановская
Қазақ бiлiм академиясының баяндамалары, 82, 2018
12018
Зміст природничо-математичної освіти дівчат у гімназіях Міністерства народної освіти Російської імперії (70-ті роки ХІХ ст.)
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 262-268, 2018
12018
Розвиток початкової природничо-математичної освіти в Україні ХІХ–початку ХХ століття
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 276-282, 2018
12018
Висвітлення проблеми природничо-математичної освіти дівчат в контексті світових наукових досліджень
ОВ Кохановська
Педагогічний альманах, 266-271, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20