Наталья Давідіч
Наталья Давідіч
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень
ДП Понкратов, НВ Давідіч
Комунальне господарство міст, 46-53, 2019
22019
Раціональні сфери використання автобусів різного класу пасажиромісткості
D Ponkratov, N Davidich
Автомобільний транспорт, 71, 2018
12018
Міжнародні перевезення: теорія та практика: навч. посібник: у 2 кн.
АС Галкін, ВП Левада, ЮА Давідіч, НВ Давідіч, КЄ Вакуленко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
12018
Оцінка якості в проектах міського пасажирського транспорту
НВ Давідіч
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 63-67, 2016
12016
Моніторинг впливу параметрів системи міського пасажирського транспорту на якість обслуговування населення
НВ Давідіч, ІВ Чумаченко
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 89-93, 2016
12016
Information Technology Of Giving Definition Of The Complex Index Of Quality In Creating A Trip Route In The Projects Of Urban Passenger Transport
НВ ДАВІДІЧ, ДМ БУГАС, МП ПАН, ІВ ЧУМАЧЕНКО
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2016
12016
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ДП Понкратов, НВ Давідіч, ЄІ Куш, ДМ Рославцев, ВГ Мозглякова
Комунальне господарство міст, 196-203, 0
1
Інформаційне забезпечення закономірностей генерації транспортних потоків у містах
ЮО Давідіч, ІВ Чумаченко, ЄІ Куш, АС Галкін, НВ Давідіч, ЮА Давидич, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Оцінка попиту на транспортні послуги з використанням функції тяжіння мешканців міст
Ю Давідіч, І Чумаченко, А Галкін, Н Давідіч
Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання: тези доповідей …, 2019
2019
Математична формалізація функції тяжіння працівників містоутворювальних підприємств у проектах транспортних систем міст
ЮО Давідіч, ІВ Чумаченко, АС Галкін, НВ Давідіч, ЄІ Куш
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка …, 2019
2019
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАССЕЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ЮО Давідіч, ІВ Чумаченко, АС Галкін, НВ Давідіч, ЄІ Куш
Наукові нотатки, 80-85, 2019
2019
Закономірності розселення працівників сфери виробництва
ЮО Давідіч, ІВ Чумаченко, АС Галкін, НВ Давідіч, ЄІ Куш
Наукові нотатки, 80-85, 2019
2019
Закономірності формування потреб у пересуваннях при розробці проектів транспортних систем міст
ІВ Чумаченко, АС Галкін, НВ Давідіч, ЄІ Куш
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 144-151, 2019
2019
ASSESSING THE ENERGY COST OF ULTIMATE CONSUMERS OF A LOGISTIC SYSTEM IN THE PROCESS OF MATERIAL FLOW USE
ЮО Давідич, АС Галкін, НВ Давідіч, ОП Галкіна
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 5-11, 2018
2018
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
НВ ДАВІДІЧ
Харківський національний університет, 2018
2018
Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем
ЮО Давідіч, АС Галкін, НВ Давідіч, ОП Галкіна, КО Чебанюк
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 25-33, 2018
2018
Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи
ЮО Давідіч, АС Галкін, НВ Давідіч, ОП Галкіна, КО Чебанюк
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 10-14, 2018
2018
Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку
ЮО Давідіч, АС Галкін, НВ Давідіч, ОП Галкіна
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 5-11, 2018
2018
Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія.
ВМ Бабаєв, ІВ Білецький, АЮ Богославець, МП Бутко, ЗВ Гончарова, ...
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
2017
Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень у проектах міського пасажирського транспорту
НВ Давідіч
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 291-298, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20