Подписаться
Воротін Валерій Євгенович, Воротин Валерий Евгеньевич, Vorotin V. Ye.
Воротін Валерій Євгенович, Воротин Валерий Евгеньевич, Vorotin V. Ye.
Інститут законодавства Верховної Ради України
Подтвержден адрес электронной почты в домене rada.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. З.С. Варналія
ВЄВ ін
К.: НІСД 2007, 768, 2007
614*2007
монографія/за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла
Д управління регіональним розвитком України
К.: НІСД, 288, 2010
3242010
Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: монографія
ВВ Євгенович
К.: Вид-во УАДУ, 392, 2002
2572002
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети
ВВЄ Варналій З.С.
[НІСД], 2007
1382007
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання, 3-є видання, доповнене і перероблене
ВВЄ Воротіна Л.І.
К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004
762004
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання
ВЄВ Л.І. Воротіна
Європейський університет, 2001
762001
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE ECONOMIC MANAGEMENT: THE EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE
SRG Vorotin V. Ye., Pivovarov K. V., Romanenko Y. A
Financial and credit activity: problems of theory and practice, p. 368-376, 2018
412018
Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України
ЛІ Воротіна
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр.–К: Видавничо …, 2009
362009
Державна регiональна полiтика України: особливостi та стратегiчнi прiоритети: монографiя
КВС Варналiй З.С., Воротiн В.Є.
362007
Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій
ВЄ Воротін
дис. док. наук з держ. управ 25, 02-29, 2003
322003
Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання
ЛІ Воротіна
К.: Знання, 4-7, 1996
291996
Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України
ВЄВ ін.
The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2019
27*2019
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
262008
State regional policy of Ukraine: features and strategic priorities
ZS Varnalіi
Kyiv, NІSD, 2007
252007
Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України
VY Vorotin
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2017
24*2017
Нова якість регіональної економіки як обєкт державного управління в Україні
ВЄ Воротін
Стра-тегічні пріоритети: наук.–аналіт. Що кварт. зб, 2, 2007
242007
Makroekonomichne rehuliuvannia v umovakh hlobalnykh transformatsii [Macroeconomic regulation in the context of global transformations]
VY Vorotin
Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian], 2002
242002
в 2012 році. Звернення Президента України до Верховної Ради України VII скликання
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: ДП «НВЦ «Пріоритети, 2012
232012
Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень
ОЮ Бобровська
Дніпропетр.: ДРІДУ НАДУ, 2008
232008
Макроэкономическое регулирование в условиях глобальной трансформации
ВЭ Воротин
К.: Знание, 2002
232002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20