Подписаться
Даценко Л.М. / Людмила Даценко / L. Datsenko
Даценко Л.М. / Людмила Даценко / L. Datsenko
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, доктор геологічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
972014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
392014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького., 2014
282014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 318., 2014
252014
Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы
ПФ Гожик, ЛН Даценко
242007
Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору
ЛМ Даценко, ЮМ Волоха, ОВ Непша
Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2012
192012
Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша, ЮІ Самек
Умань: СПД Сочінський, 2008
142008
Фiзична географiя Запорiзької областi. Хрестоматiя.-Мелiтополь: Вид-во МДПУ iм. Б. Хмельницького
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
122014
Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря
ЛН Даценко, ЛМ Даценко, ТВ Завьялова, ВМ Иванова, СВ Гришко, ...
112010
Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov Sea
Datsenko L Nepsha A.
Socio Brains 42, 143-149, 2018
102018
Фактори, що обумовлюють сучасні процеси абразії північного берегу Азовського моря.
Непша О.В. Даценко Л.М.
Сучасна наука: тенденції та перспективи : матеріали регіональної internet …, 2017
10*2017
Фiзична географiя Запорiзької областi. Хрестоматiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
82014
Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору
ЛМ Даценко, ОІ Сухаренко, ЕИ Сухаренко, ММ Ганчук, МН Ганчук, ...
72018
Presnovodnyye Mollyuski pozdnego kaynozoya yuga Bostochnoy Yevropy
PF Gozhik, LN Datsenko
Chast'II. Semeystva Sphaeridae, Pisidiidae, Corbiculidae, Neritidae …, 2007
72007
Акумулятивні утворення північного Приазов’я
ЛМ Даценко, ОВ Непша
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2011
62011
Гiдрогеологiчнi умови Мелiтопольської дiлянки Мелiтопольського мiського водозабору
ЛМ Даценко, ОI Сухаренко, ММ Ганчук, АО Ангеловська
52018
Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району
ДС Бондарець, ЛМ Даценко, ЛА Прохорова, ТВ Зав'ялова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 90-100, 2014
52014
Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВЮ Акімов
Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості: Міжнар. наук.-техн …, 2011
52011
Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)
ЛН Даценко, ТВ Завьялова, АВ Непша
Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр …, 2009
52009
Еколого-геологічні проблеми промислово розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактора
ЄГ Бортников, ОВ Левада, ЛМ Даценко, ЛА Прохорова
Постметодика, 74-77, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20