Подписаться
Даценко Л.М. / Людмила Даценко / L. Datsenko
Даценко Л.М. / Людмила Даценко / L. Datsenko
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, доктор геологічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
922014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
402014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького., 2014
262014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 318., 2014
232014
Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы
ПФ Гожик, ЛН Даценко
222007
Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору
ЛМ Даценко, ЮМ Волоха, ОВ Непша
Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2012
192012
Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша, ЮІ Самек
Умань: СПД Сочінський, 2008
142008
Фiзична географiя Запорiзької областi. Хрестоматiя.-Мелiтополь: Вид-во МДПУ iм. Б. Хмельницького
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
122014
Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря
ЛН Даценко, ЛМ Даценко, ТВ Завьялова, ВМ Иванова, СВ Гришко, ...
112010
Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov Sea
Datsenko L Nepsha A.
Socio Brains 42, 143-149, 2018
102018
Фактори, що обумовлюють сучасні процеси абразії північного берегу Азовського моря.
Непша О.В. Даценко Л.М.
Сучасна наука: тенденції та перспективи : матеріали регіональної internet …, 2017
10*2017
Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору
ЛМ Даценко, ОІ Сухаренко, ЕИ Сухаренко, ММ Ганчук, МН Ганчук, ...
72018
Presnovodnyye Mollyuski pozdnego kaynozoya yuga Bostochnoy Yevropy
PF Gozhik, LN Datsenko
Chast'II. Semeystva Sphaeridae, Pisidiidae, Corbiculidae, Neritidae …, 2007
72007
Гiдрогеологiчнi умови Мелiтопольської дiлянки Мелiтопольського мiського водозабору
ЛМ Даценко, ОI Сухаренко, ММ Ганчук, АО Ангеловська
52018
Акумулятивні утворення північного Приазов’я
ЛМ Даценко, ОВ Непша
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2011
52011
Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)
ЛН Даценко, ТВ Завьялова, АВ Непша
Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр …, 2009
52009
Еколого-геологічні проблеми промислово розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактора
ЄГ Бортников, ОВ Левада, ЛМ Даценко, ЛА Прохорова
Постметодика, 74-77, 2002
52002
Шляхи оптимiзацiї несприятливих геолого-геоморфологiчних процесiв Пiвнiчно-Захiдного Приазов’я’ялова, ОВ Непша, ЛА Прохорова, ОВ Матвєєва
ЛМ Даценко, ТВ Зав
42014
та iн. Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя/Вiдп. ред. ЛМ Даценко
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
42014
Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я
ЛМ Даценко, ТВ Зав'ялова, ЛА Прохорова, ОВ Непша, ОВ Матвєєва
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20