Follow
Zaderey Petro Vasyliovych/Задерей Петро Васильович/Задерей Петр Васильевич
Zaderey Petro Vasyliovych/Задерей Петро Васильович/Задерей Петр Васильевич
Verified email at matan.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Интегральные представления уклонений линейных средних рядов Фурье на классах дифференцируемых периодических функций двух переменных
ПВ Задерей
Некоторые вопросы теории аппроксимации функций: Сб. научн. тр.–К.: Ин-т …, 1985
91985
О сходимости в пространстве L₁ рядов Фурье
ПВ Задерей, БА Смаль
Український математичний журнал, 2002
52002
Об условиях интегрируемости кратных тригонометрических рядов
PV Zaderei
Ukrains’ kyi Matematychnyi Zhurnal 44 (3), 340-365, 1992
51992
О многомерном аналоге одного результата Р. Боаса
ПВ Задерей
Український математичний журнал, 1987
31987
Равномерные приближения полиномами по системе Хаара на классах непрерывных функций многих переменных
ПВ Задерей, НН Задерей
Теория приближения функций и ее приложения, Ин-т матем. АН УССР, К, 60-66, 1984
31984
Асимптотична формула для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур'є
П Задерей, М Гаєвський, М Веремій
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
22017
Приближение (ψ, β)-дифференцируемых периодических функций многих переменных
ПВ Задерей
Український математичний журнал, 1993
21993
Асимптотические рав енства для интеграло в от модуля суммы кратн ого ряда из синусов
ПВ Задерей
Analysis Mathematica 15 (3), 245-262, 1989
21989
О приближении периодических функций многих переменных тригонометри-ческими полиномами в среднем
ПВ Задерей
Методы теории приближения и их прил.—Киев: Ин-т ма-тематики АН УССР, 43-18, 1982
21982
О некоторых граничных свойствах гармонических в полосе функций
ВИ Горбайчук, ПВ Задерей
Математические заметки 18 (2), 169-178, 1975
21975
Інноваційні підходи до навчання студентів І курсу технічних спеціальностей в умовах пандемії
ІЮ Мельник, НМ Задерей, ГД Нефьодова, ПВ Задерей
12021
Оцiнки групи φ-вiдшилень аналiтичних функцiй
МВ Гаєвський, ПВ Задерей
Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України, 154-164, 2015
12015
Условия Боаса–Теляковского интегрируемости кратных тригонометрических рядов
ПВ Задерей, ЕН Пелагенко
Математические заметки 84 (4), 627-631, 2008
12008
Про абсолютну збіжність степеневих рядів
СВ Гембарська, ПВ Задерей
Український математичний журнал, 1999
11999
Об асимптотических равенствах для норм в метрике функций, заданных кратными тригонометрическими рядами
ПВ Задерей
Доклады Академии наук 302 (6), 1305-1308, 1988
11988
Сходимость линейных средних кратных рядов Фурье непрерывных функций
ПВ Задерей
Український математичний журнал, 1988
11988
Про необхiднi умови збiжностi в середньому кратних рядiв Фур’є
ПВ Задерей, ПОМ Iващук ОВ
Зб. Праць Iн-ту математики НАН України.–2007.–4, 128-133, 0
1
До питання про класи Гарді
ПВ Задерей, НМ Задерей, ГД Нефьодова, ІЮ Мельник
2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 119178 Тези наукової доповіді" Сторітелінг, як один з методів організації навчального процесу"
ПВ Задерей, НМ Задерей, ГД Нефьодова, ІЮ Мельник, АВ Ткаченко
2023
ПРО ЗБІЖНІСТЬ В СЕРЕДНЬОМУ РЯДІВ ТЕЙЛОРА, КОЕФІЦІЄНТИ ЯКИХ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ УМОВИ СІДОНА-ТЕЛЯКОВСЬКОГО
ПВ Задерей, НМ Задерей
The 3 rd International scientific and practical conference “Modern problems …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20