Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження / Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", издательско-полиграфический институт, кафедра организации издательского дела, полиграфии и книгораспространения / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing and Printing Institute, Department of publishing, printing and distribution
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
ЗМ Холод, НІ Передерієнко, БВ Никифорук, НМ Сухолитка
К.: ВАТ «УкрНДІСВД, 2004
102004
Фінансовий менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: рек. Міносвіти України
НІ Передерієнко
Л.: УАД, 2008
82008
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Наукові записки Української академії друкарства.–2009.–Вип 1 (15), 93-102, 2009
72009
Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 72-79, 2009
72009
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-111, 2012
52012
Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ОВ Леспух
Технологія і техніка друкарства, 179-185, 2011
52011
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 101-107, 2008
52008
Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський, ОМ Дем’яненко
Л.: Українська академія друкарства 200, 2008
52008
Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Ефективна економіка, 2013
32013
Фінансова стратегія в системі управління підприємством
ОВ Леспух, НІ Передерієнко
ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
32010
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ»(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ …
АВ Куниця, ЮВ Артамонова, АВ Меженков
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2011
2*2011
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
АВ Кваско, НІ Передерієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Фактори активізації інноваційних процесів на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Інтелект XXI, 103-113, 2013
12013
Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України
ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-112, 2012
12012
Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 141-151, 2009
12009
Управління ризиками у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2018
2018
Управління фінансовою стійкістю підприємств
НІ Передерієнко, НИ Передериенко
Дробязко Світлана Ігорівна, 2018
2018
Фінанси, гроші та кредит
НІ Передерієнко, ОМ Дем'яненко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Стратегія управління фінансовою стабільністю підприємств видавничо-поліграфічної галузі
НІ Передерієнко
УкрНДІСВД, 2017
2017
Магістерська дисертація: організаційно-методичні аспекти її виконання
НІ Передерієнко, ЗВ Григорова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20