Подписаться
Юлия Михайлова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України
ЮО Михайлова
Форум права.–2017.–№ 4.-С. 152-158, 2017
212017
Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням
ЮО Михайлова
Форум права.-2015.-№ 1.-С. 178–181., 2015
162015
Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні
ІБ Гончаренко, ЮО Михайлова
Публічне право.-2016.-№ 2 (22).-С. 196-203, 2016
122016
Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІБ Гончаренко, ЮО Михайлова, ІО Святокум, ...
Харків: ХНУВС, 2016.-120 с., 2016
62016
Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні
ІБ Гончаренко, ЮО Михайлова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2016.-№ 3 …, 2016
62016
Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю
Михайлова Ю.О., Федосова О,В
Науковий вісник публічного та приватного права : Зб. наук. праць. - Вип.6 …, 2016
3*2016
Система суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
ЮО Михайлова
Право і безпека.-2010.-№ 5 (37).-С. 132-137, 2010
32010
Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні
ФОВ Михайлова Ю.О.
Михайлова Ю.О., Федосова О.В. Щодо проблеми корупціних ризиків у …, 2017
22017
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІО Гарна-Іванова, ГІ Глобенко, АВ Даниленко, ...
Харків: ХНУВС, 2016.-103 с., 2016
22016
Шляхи підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України
МЮ Олеговна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 234-241, 2015
22015
Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України
МЮ Олегівна
Форум права, С. 269-273, 2014
2*2014
Реконструкція і модернізація золоочисного обладнання Бурштинської ТЕС
ВВ Тутка, ЮО Михайлова
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 105-111, 2012
22012
Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів конвойної служби Національної поліції України
ЮО Михайлова
Право і суспільство.–2019.–№ 2.–С. 160-167, 2019
12019
Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми: наук.-метод. рек.
ДВ Швець, КЛ Бугайчук, ОВ Федосова, ЮО Михайлова, ТА Пазинич, ...
Харків: ХНУВС, 2017.-122 с., 2017
12017
Науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України
АМ Клочко, ОМ Музичук, КЛ Бугайчук, ІО Гарна-Іванова, ГІ Глобенко, ...
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.–Харків …, 2017
12017
Впровадження в Україні позитивного міжнародного досвіду забезпечення безпеки дорожнього руху
ЮО Михайлова
Порівняльноаналітичне право, 245-249, 2017
12017
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ВВ Котова
Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика 3 (1), 74-81, 2022
2022
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ОВ Василова-Карвацька, МО Васильєва, АФ Волобуєв, ПВ Горбасенко, ...
матеріалів Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару (в авторській …, 2022
2022
Впровадження в Україні міжнародного досвіду забезпечення безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі людьми
ЮО Михайлова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.-2019.-№ 1.-С. 185-190, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20