Наталія Власова   Nataliya Vlasova
Наталія Власова Nataliya Vlasova
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
872008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
792006
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
662011
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
311998
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
302010
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
302003
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
272012
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Харків: ХДУХТ, 2010
252010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
242007
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
222017
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
212014
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
212011
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
162008
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
162008
Efektyvnist formuvannia finansovykh rezultativ pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [The efficiency of formation of financial performance of retailers]
IYM NO Vlasova
Kharkiv: KhDUKhT, 2008
102008
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шумiло
Харків: АдвАтм, 2011
92011
Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ІВ Смолін, ПЮ Балабан
Харків: ХДУХТ, 2009
92009
Финансы предприятия: Учебн. пособие
НО Власова, ОА Круглова, ЛИ Бузинова
К.: Центр уч. лит-ры, 2007
92007
Торговые сети: мировые тенденции развития и отечественный опыт
ЮВП НА Власова
Маркетинг и реклама, 88, 2003
92003
Економіка ресторанного господарства: навч. посібник
НО Власова
Харків: Світ Книг, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20