Follow
Петро Петрович Мельничук / P. Melnychuk
Петро Петрович Мельничук / P. Melnychuk
д.т.н.. проф. каф. металорізальних верстатів і систем, Житомирська політехніка
Verified email at ztu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія
АП Гавриш, ПП Мельничук
Житомир: ЖДТУ, 2003
61*2003
Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці
НС Равська, ПР Родін, ТП Ніколаєнко, ПП Мельничук
Житомир: ЖІТІ, 2000
402000
Точение износостойких защитных покрытий
СА Клименко, ЮА Муковоз, ЛГ Полонский, ПП Мельничук
К.: Техніка 146, 1997
401997
Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник
ЛС Ямпольський, ПП Мельничук, ММ Ткач, КБ Остапенко, ...
Житомир: ЖДТУ 680, 2005
342005
Математичне моделювання металорізальних верстатів
ВБ Струтинський, ПП Мельничук
ЖІТІ, 2002
282002
Технологія машинобудування
П Мельничук, А Боровик, П Лінчевський, Ю Петраков
ЖДТУ, 2005
25*2005
Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь
ПП Мельничук
К.: НТУУ “КПІ, 2002
242002
Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням
ІС Афтаназів, АП Гавриш, ПО Киричок, ПП Мельничук, СС Попов, ...
Житомир: ЖІТІ 516, 2001
242001
Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling
P Moskvin, N Balytska, P Melnychuk, V Rudnitskyi, V Kyrylovych
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 9-15, 2017
182017
Modelling the loading of the nose-free cutting edges of face mill with a spiral-stepped arrangement of inserts
L Hlembotska, P Melnychuk, N Balytska, O Melnyk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 46-54, 2018
172018
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ.
ВА Кирилович, ПП Мельничук, ВА Яновський
Житомир: ЖІТІ, 2001
172001
Гнучкі комп ‘ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління
ЛС Ямпольський
Житомир: ЖДТУ 263, 2010
162010
Задачі технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання в механоскладальних гнучких виробничих комірках
ПП Мельничук, ВА Кирилович, РС Моргунов
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2011
132011
Computer modelling of power load of face mill cutters with cylindrical rake face of during difficult-to-cut materials machining
L Hlembotska, N Balytska, P Melnychuk, O Melnyk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 93 (1), 70-80, 2019
122019
Использование теории кватернионов для формирования функциональных моделей манипуляционных систем промышленных роботов
P Melnychuk, V Kyrylovych, O Pysarchyk
Petro Melnychuk, Valeriy Kyrylovych, 2011
102011
Автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні засобами мікропроцесорної техніки: Навчальний посібник
ЮВ Петраков, ПП Мельничук
Житомир: ЖІТІ, 2001
102001
Семантична модель технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання
ПП Мельничук, ВА Кирилович, РС Моргунов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 24-31, 2011
92011
Технологія інструментального виробництва
НС Равська, ПП Мельничук, АГ Касьянов, РП Родін
Житомир.: ЖІТІ, 2001
92001
Ensuring the functional properties of responsible structural plastic elements by means of 3-D printing
A Salenko, P Melnychuk, E Lashko, O Chencheva, O Titarenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (1-107), 18-28, 2020
72020
Методично-програмне забезпечення визначення технологічних параметрів сервісу для тіл обертання
ВА Кирилович, ПП Мельничук, РС Моргунов
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 1 (8), 225-232, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20