Подписаться
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ імені С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене business-inform.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы
В Забродский, Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
4171999
Экономическая безопасность отрасли и фирмы
Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
1831999
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
1322007
Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия
НВ Саблина, ВА Теличко
Бизнес Информ 3, 78-82, 2009
962009
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
932012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, ІС Ткаченко
Бізнес Інформ, 34-38, 2012
922012
Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом
ВІ Дериховська
Бізнес Інформ, 341-347, 2013
892013
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
872012
Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия
Е Раздина
Бизнес-информ.–1997 24, 63-65, 1997
861997
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств
АО Касич
Бізнес Інформ, 290-294, 2014
832014
Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства
ВІ Отенко
Бізнес інформ, 232-237, 2013
782013
Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя
А Яновский
Бизнес Информ, 21-23, 1996
761996
Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком промислового підприємства
ВЯ Махінько
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2022
74*2022
Формирование организационно-экономического механизма развития сферы потребительских услуг в крупном городе
ОА Донцова
Сибирский федеральный университет, 2017
67*2017
Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств
ОЮ Ємельянов, ЛІ Лесик, АЛ Висоцький
Бізнес Інформ, 124-130, 2015
672015
Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності
ОП Фещенко
Бізнес інформ, 229-236, 2015
662015
Управління змінами на підприємствах–необхідна умова забезпечення їх розвитку
ТВ Гринько
Бізнес Інформ, 247-252, 2013
642013
Теоретические аспекты управления бизнес-процессами в контексте реализации стратегии развития предприятия
ТС Морщенок
Бизнес информ, 295-302, 2014
552014
Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні
АМ Одарченко, КВ Сподар
Бізнес Інформ, 342-346, 2015
542015
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
542013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20