Новіков,Олег Володимирович; Novikov, Oleg V.; Новиков, Олег Владимирович
Новіков,Олег Володимирович; Novikov, Oleg V.; Новиков, Олег Владимирович
Yaroslav Mudryi National Law University / Національньний юридичний університет імені Ярослава
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів
ОВ Новіков
Ефективність державного управління, 52-57, 2015
232015
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : моногр.
ОВ Новіков
8*2017
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Дис… на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (08), 2013
82013
Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Форум права, 428–434-428–434, 2013
6*2013
Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності
О Новіков
Юридична Україна, 97-101, 2013
42013
Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері
ОВ Новіков, АЄ Симкіна
Питання боротьби зі злочинністю, 63-75, 2017
22017
Социальные последствия преступности в сфере интеллектуальной собственности
ОВ Новиков
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014
22014
Недоліки й прорахунки політики держави в епоху постіндустріальної економіки як детермінуючий комплекс злочинності у сфері інтелектуальної власності
О Новіков
Юридичний вісник, 338-342, 2014
22014
Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Право і суспільство, 217-222, 2014
22014
Crimes against intellectual property: concept, types, current situation and development trends
O Novikov
Law Rev. Kyiv UL, 234, 2019
12019
Роль институтов гражданского общества в предотвращении коррупции
БН Головкин, ОВ Новиков
Norwegian Journal of development of the International Science, 2018
12018
Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень
ОВ Новіков
Часопис Київського університету права, 221-225, 2017
12017
Політичні конфлікти в Україні як прояв деструкції влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Запобігання корупції : підручник / за заг. ред. Б. М. Головкіна
ОВ Головкін, Богдан Миколайович, Шостко, Олена Юріївна, Новіков
2019
Окремі питання кримінологічної характеристики екологічної злочинності в Україні
ОВ Новіков, НК Андріївна
Окремі питання кримінологічної характеристики екологічної злочинності в …, 2019
2019
Бізнес-культура як захід запобігання корупції у приватному секторі
ОВ Новіков, ПС Василівна
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
Закони України в системі антикорупційного законодавства
ОВ Новіков, АЮ Дзюба
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
Місце Конституції України в системі антикорупційного законодавства
ОВ Новіков, НК Андріївна, ДА Юріївна
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
Міжнародні акти в системі антикорупційного законодавства України
ОВ Новіков
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
До проблеми визнання посяганням на права та інтереси дитини дії щодо заподіяння смерті одним із батьків іншому
ОВ Новіков, НК Андріївна, ЄД Петрівна
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20