Подписаться
Носуленко Віктор Іванович
Носуленко Віктор Іванович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), механіко-технологічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Размерная обработка металлов электрической дугой (род)
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 8-17, 2005
802005
Розмірна обробка металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов
Ексклюзив-Систем, 2017
392017
Электрическая дуга в поперечном потоке средыдиэлектрика как источник тепла для новых технологий
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 26-33, 2005
192005
Розмірна обробка металів електричною дугою: дис.… доктора техн. наук: 05.03. 07/Носуленко Віктор Іванович
ВІ Носуленко
Кіровоград, 1998
91998
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
82012
О физической природе, об общем и отличиях, технологических возможностях электрических электроразрядной обработки металлов разрядов и классификации способов
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 4-14, 2006
42006
Комбинированные процессы металлообработки с использованием электрического дугового разряда как новые возможности и высокоэффективная альтернатива традиционной технологии
ВІ Носуленко, ОС Чумаченко
ПН Великий, ОФ Сиса, ОС Чумаченко//Сварщик, 30-32, 2001
42001
Розмірна обробка електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом як альтернатива традиційним технологіям
ВІ Носуленко, ОВ Шелепко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
32011
Сталість процесу розмірної обробки металів електричною дугою непрофільованим електродом
ВІ Носуленко, ОФ Сіса
КНТУ, 2006
22006
Электроразрядная обработка листовых деталей как новые возможности и высокоэффективная альтернатива традиционным технологиям
ВИ Носуленко, ОС Чумаченко
Электронная обработка материалов, 20-24, 2005
22005
Електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
Вестник Херсонского национального технического университета, 111-117, 2018
12018
Влияние геометрии и размеров электрода-инструмента на технологические характеристики процесса размерной оброботки электрической дугой
ВИ Носуленко, ВН Шмелев, ВВ Юрьев
Вестник Херсонского национального технического университета, 89-97, 2017
12017
Технічне забезпечення програмування врожайності
КВ Васильковська, ГА Кулик, ВІ Носуленко, НМ Трикіна
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 25-30, 2017
12017
Вплив властивостей компонентів КМ (КП) на напружено-деформований стан і триботехнічні характеристики деталей СГТ
ВВ Аулін, ОВ Кузик, ВІ Носуленко
КНТУ, 2015
12015
Розмірна обробка електричною дугою складних за зовнішнім контуром деталей
ВІ Носуленко, ВВ Юр’єв
КНТУ, 2015
12015
Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру
ВІ Носуленко, ВВ Юр’єв
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2015
12015
Точність обробки за умов розмірної обробки електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 114-120, 2013
12013
Вибір форми робочих органів адаптивного розпушувача ґрунту
ММ Петренко, ТК Марченко, ВІ Носуленко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 134-139, 2012
12012
Вплив гідравлічних параметрів потоку середовища-діелектрика на процес розмірної обробки електричною дугою
ВІ Носуленко, ОС Чумаченко
КНУБА, 2010
12010
Верстат для розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АО Сергеєв
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20