Подписаться
Жанна Богдан, Zhanna Bogdan (ORCID: 0000-0003-1560-9516)
Жанна Богдан, Zhanna Bogdan (ORCID: 0000-0003-1560-9516)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Usage of professional photos for self-presentation in social media as an indicator of personal perfectionism
NV Pidbutska, AYE KNYSH, ZHB BOGDAN
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY, 127, 2019
14*2019
Гендерна психологія: навчально-методичний посібник
Ж Богдан, Я Мовчан
Харків: Друкарня Мадрид, 2021
82021
Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, СМ Резнік, ЖБ Богдан
82013
Моделювання професійних і виробничих умов спілкування у студентів технічного профілю
ЖБ Богдан
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 2015
72015
Формування комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти
ЖБ Богдан, НВ Середа
Мадрид, 2020
62020
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
ЖБ Богдан, ТО Солодовник, НВ Середа
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
52017
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ КЕРІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
M Lanskih, Z Bogdan
Теорія і практика управління соціальними системами, 56-65, 2020
4*2020
Застосування педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахівців у сучасних умовах освіти
ЖБ Богдан
НТУ" ХПІ", 2016
42016
СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАЛОЙ ГРУППЕ
ПГВ Богдан ЖБ
4*2015
К вопросу о диагностике просоциальной направленности личности
МВ Петренко, ЖБ Богдан
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У РАННІЙ МОЛОДОСТІ
Z Bogdan, Т Solodovnуk
Теорія і практика управління соціальними системами, 95-102, 2016
3*2016
Особистісно-адаптаційний потенціал керівників середньої ланки вищого навчального закладу
ГВ Попова, ЖБ Богдан
Проблеми екстремальної та кризової психології, 271-279, 2013
32013
Теоретичне обґрунтування моделі гнучких навичок особистості сучасного фахівця
ЖБ Богдан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2023
22023
Комунікативні властивості студентів-психологів, схильних до лідерства
НВ Підбуцька, АЄ Книш, ЖБ Богдан, ЮГ Чебакова
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021
22021
Визначення співвідношення емпатійних каналів та їхніх об’єктів відповідно до гендерного аспекту
Z Bogdan, D Kramchaninova
Теорія і практика управління соціальними системами, 108-115, 2019
22019
Моделювання соціалізаційних процесів студенства засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор)
G Popova, N Pidbutska, B Zhanna
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психологія", 258-271, 2019
22019
Особливості життєвої задоволеності інженерів у процесі професіоналізації
НВ Підбуцька, ЖБ Богдан
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2015
22015
Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher tech-nical educational establishment
Z Bohdan
Теорія і практика управління соціальними системами, 78-83, 2014
22014
Розвиток духовного потенціалу студентів у вищому технічному навчальному закладі
ЖБ Богдан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2013
22013
Психологічні особливості професійного вигоряння викладачів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ЖБ Богдан
Українська інженерно-педагогічна академія, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20