Анна Бутырчик (A. Butyrchyk)
Анна Бутырчик (A. Butyrchyk)
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Асоба і грамадства ў рамане Нормана Мэйлера" Безабаронныя і мёртвыя"(1948)
ГМ Бутырчык
БГУ, 2007
42007
История литературы страны изучаемого языка XVIII века (английского): учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1–21 05 06 Романо …
АМ Бутырчик
2020
История литературы страны изучаемого языка: программа вступительных испытаний для поступающих на II ступень высшего образования (магистратура) по специальности" Литературоведение"
АМ Бутырчик, ЕА Борисеева, ВВ Халипов
2019
«Каласы пад сярпом тваiм» Уладзімірa Караткевiча як альтэрнатыўны варыянт нацыянальнага міфа
Г Бутырчык, М Казлоўская
2016
Палілог літаратур: сацыякультурны кантэкст, праблемна-тэматычнае поле, жанрава-стылёвая разнастайнасць: справаздача аб навукова-даследчай рабоце (заключная)/БДУ; навуковы …
ГМ Бутырчык, ЕА Лявонава, СД Малюковіч, ГВ Сініла, ВВ Халіпаў, ...
Мінск: БДУ, 2015
2015
Бэўвульф
ВВ Халіпаў, ГМ Бутырчык
2014
Рэцэнзія на кнігу: Беавульф/пер. са стараангл. мовы АФ Брыля.-Мінск: Зміцер Колас, 2013.-130 с.
ГМ Бутырчык
Мінск: БДУ, 2014
2014
І я не пакіну пасля сябе другой Візантыі, акрамя любові»: нацыянальнае і ўніверсальнае ў аповесці У. Караткевіча «Ладдзя Роспачы
Г Бутырчык, М Казлоўская
Мінск: РІВШ, 2013
2013
1-21 05 06 Романо-германская филология
НН Нижнева, АМ Бутырчик
БГУ, 2012
2012
История литературы страны изучаемого языка (английского).№ ТД-D. 264/тип.
АМ Бутырчик, НС Поваляева, ВВ Халипов, НМ Шахназарян
2012
Канцэпцыя self-у Б. Франкліна, Ф. Дугласа, РУ Эмерсана
АМ Бутырчик
Изд. центр БГУ, 2011
2011
Мировая литература: традиции и новаторство: отчет о НИР (заключительный)/БГУ; науч. рук. ВВ Халипов
ВВ Халипов, ЕА Леонова, ГВ Синило, НС Поваляева, АМ Бутырчик, ...
2010
Русская и белорусская литературы ХХ века в полилоге с западноевропейским искусством слова. Типология художественного сознания. Поэтика.: отчет о НИР (заключительный)/БГУ; рук …
ЕА Леонова, ЛД Синькова, АМ Бутырчик, СЮ Галкина
БГУ, 2010
2010
Самарэфлексія як спосаб існавання літаратуры, альбо каму на Беларусі патрэбныя “Запісы…” Ніла Гілевіча
H Butyrchyk
Беларускае літаратуразнаўства 6, 11-16, 2008
2008
Яно–наша зямля, нелюбімая намі і страшная...»: сімволіка Дзікага палявання ў аповесці У. Караткевіча «Дзікае паляванне Караля Стаха
Г Бутырчык, М Казлоўская
МІНСК, Бестпрынт, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15