Віталій Михайлович Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
Віталій Михайлович Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
Yaroslav Mudryi National Law University, Poltava Law Institut
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Правове регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2004
422004
Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 122, 2009
372009
Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров’я
ВМ Пашков
ступ. док. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право, 2010
272010
Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я
В Пашков
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2006
192006
Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
Ярослава Мудрого, 2004
192004
The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market
VM Pashkov, IA Golovanova, AA Olefir
162016
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
152016
Господарсько-правовий статус закладів охорони здоров’я
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2008
152008
Засади формування державою господарсько-правової політики у сфері охорони здоров’я
ВМ Пашков
Екон. теорія, 180-188, 2011
142011
Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров’я: проблеми вітальної безпеки
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 20, 2007
142007
Certain aspects on medical devices software law regulation
V Pashkov, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 765-767, 2016
132016
Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою
В Пашков
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2006
132006
Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 84-95, 2009
122009
Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation?
VM Pashkov, IA Golovanova, PP Noha
112016
Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення
В Пашков
Вісник Національної академії правових наук України, 204-213, 2013
102013
Основи господарського права України: навч. посіб.
Пашков В.М., Задихайло Д.В.
Х.: Юрайт, 2012
10*2012
Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров’я
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 185-195, 2010
102010
Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров’я як соціальної домінанти національної безпеки [Електронний ресурс]
ВМ Пашков
ВМ Пашков–Режим доступу www. apteka. ua/archives/591/25280. html, 2007
102007
Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: проблеми господарсько-правового забезпечення
ВМ Пашков
Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: кол …, 2013
92013
проблеми правового забезпечення інвестування в Україні : колективна монографія/За наук. ред
ПВМЗД В.
Х.: Юрайт, 2013
9*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20