Віталій Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
Віталій Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2004
372004
Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 122, 2009
312009
Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров'я
ВМ Пашков
ступ. док. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право, 2010
212010
Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
Ярослава Мудрого, 2004
192004
Господарсько-правовий статус закладів охорони здоров’я
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2008
142008
Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я
ВМ Пашков
142006
Засади формування державою господарсько-правової політики у сфері охорони здоров'я
ВМ Пашков
видавництво" Право", 2011
122011
Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров’я: проблеми вітальної безпеки: монографія
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 20, 2007
122007
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, A Harkusha, N Gutorova
112016
Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 84-95, 2009
112009
Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою
В Пашков
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2006
112006
Certain aspects on medical devices software law regulation
VM Pashkov, A Harkusha
102016
The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market
VM Pashkov, IA Golovanova, AA Olefir
92016
Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення
ВМ Пашков
92013
Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: проблеми господарсько-правового забезпечення
ВМ Пашков
Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: кол …, 2013
92013
проблеми правового забезпечення інвестування в Україні : колективна монографія/За наук. ред
ПВМЗД В.
Х.: Юрайт, 2013
9*2013
Діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт правового регулювання: проблема кваліфікації
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 124-134, 2011
82011
Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров’я як соціальної домінанти національної безпеки [Електронний ресурс]
ВМ Пашков
ВМ Пашков–Режим доступу www. apteka. ua/archives/591/25280. html, 2007
82007
Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation?
VM Pashkov, IA Golovanova, PP Noha
72016
Глобалізація фармацевтичного ринку як загроза економічного суверенітету України
В Пашков
АПТЕКА: щотижневик, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20