Віталій Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
Віталій Пашков, Виталий Пашков, Vitaliy Pashkov
ORCID: 0000-0001-9489-7768 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Правове регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2004
402004
Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 122, 2009
352009
Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров'я
ВМ Пашков
ступ. док. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право, 2010
212010
Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів
ВМ Пашков
Ярослава Мудрого, 2004
182004
Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я
В Пашков
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2006
162006
Господарсько-правовий статус закладів охорони здоров’я
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 2008
152008
Засади формування державою господарсько-правової політики у сфері охорони здоров’я
ВМ Пашков
Екон. теорія, 180-188, 2011
142011
The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market
VM Pashkov, IA Golovanova, AA Olefir
132016
Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 84-95, 2009
132009
Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою
В Пашков
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2006
132006
Certain aspects on medical devices software law regulation
VM Pashkov, AO Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 765-767, 2016
122016
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
122016
Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров’я: проблеми вітальної безпеки
ВМ Пашков
К.: МОРІОН, 20, 2007
122007
Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation?
VM Pashkov, IA Golovanova, PP Noha
112016
Основи господарського права України: навч. посіб.
Пашков В.М., Задихайло Д.В.
Х.: Юрайт, 2012
11*2012
Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення
В Пашков
Вісник Національної академії правових наук України, 204-213, 2013
102013
Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: проблеми господарсько-правового забезпечення
ВМ Пашков
Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: кол …, 2013
92013
проблеми правового забезпечення інвестування в Україні : колективна монографія/За наук. ред
ПВМЗД В.
Х.: Юрайт, 2013
9*2013
Ризики запровадження реформ у сфері охорони здоров’я
ВМ Пашков
Аптека, 18, 2010
92010
Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері охорони здоров’я
В Пашков
Вісник Академії правових наук України, 185-195, 2010
92010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20