Подписаться
Ганна Островерх; Hanna Ostroverkh; H.Ostroverkh; ГЄ Островерх
Ганна Островерх; Hanna Ostroverkh; H.Ostroverkh; ГЄ Островерх
УкрДУЗТ (УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ), кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі
ВЛ Дикань, ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
172018
Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia rozvytkom zaliznychnoi haluzi Ukrainy u yevrointehratsiinomu vektori [Improving the mechanisms of state management of the …
VL Dykan, HY Ostroverkh
The bulletin of transport and industry economics, 11-19, 2018
112018
Формування кадрової стратегії вітчизняних підприємств автотранспорту
ВО Овчиннікова, ГЄ Островерх, ЯВ Пасіч
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
112017
Improvement of mechanisms of state management of the development of the railway industry of Ukraine in the euro-integration vector
VL Dykan, HY Ostroverkh
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti 62, 11-19, 2018
52018
Стратегічні орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту України
ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту та промисловості, 58-63, 2016
42016
Ensuring Development of the Production Potential in Terms of Implementation of Strategic Initiatives of the Railway Transport
V Ovchynnicova, A Tolstova, H Obruch, H Ostroverkh
International Jornal of Engineering & Tehnology, 483-487, 2018
22018
Теорії управління розвитком залізничного транспорту
ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту та промисловості, 235-242, 2017
12017
Strategic approach to the formation of state governance development system on railway transport of Ukraine
H Ostroverkh
Sciences of Europe, 9-13, 2020
2020
Small and medium business of Ukraine in the economic crisis COVID-19: ways of survival
I Solomnikov, H Ostroverkh
Sciences of Europe, 19-21, 2020
2020
Малий і середній бізнес України в умовах економічної кризи СOVID-19:шляхи виживання
ІВ Соломніков, ГЄ Островерх
Sciences of Europe 3 (49), 19-21, 2020
2020
Стратегічний підхід до формування системи державного управління розвитком на залізничному транспорті України
ГЄ Островерх
Sciences of Europe 3 (49), 9-13, 2020
2020
The Organizational and Economic Policy of the state Administration of Development of Railway Transport of Ukraine
O Mandych, T Suhorukova, O Butenko, I Solomnikov, H Ostroverkh
SHS Web of Conferences 67, 02007, 2019
2019
Державна політика регулювання розвитку залізничного транспорту України
ІВ Соломніков, ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту і промисловості, 106-116, 2019
2019
Сучасні аспекти формування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту
ГЄ Островерх, КВ Хоменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 146-147, 2018
2018
Формування стратегічного контролінгу для залізничної галузі України
ІВ Соломніков, ГЄ Островерх
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 82-87, 2018
2018
Особливості формування національного й регіонального ринку електрозаправних станцій
ОМ Полякова, ГЄ Островерх, МО Колесніков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 171-179, 2018
2018
Застосування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту України
ГЄ Островерх
Інтелект XXI, 112-116, 2018
2018
Основні принципи,що впливають на управління розвитком пат « Українська Залізниця»
ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту та промисловості, 231-232, 2017
2017
Принципи управління розвитком підприємств залізничного транспорту
ГЄ Островерх
Регіональна економіка та управління, 88-92, 2017
2017
Економічний розвиток підприємств залізничного транспорту: сутність та визначення
ВО Зубенко, ГЄ Островерх
Колективна монографія за редакцією Прохорової В.В. «Актуальні проблеми …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20