Кравченко Ольга Витальевна
Кравченко Ольга Витальевна
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аспекти формування тестів для контролю знань в системі адаптивного навчання
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Штучний інтелект, 2010
102010
Аналіз причин деградації матеріалів дискретних пристроїв комп’ютерних систем
АА Златкін, ОВ Кравченко, ОС Вовчановський
Технологический аудит и резервы производства 5 (3 (19)), 2014
42014
Analysis of causes degradation of materials of discrete devices of computer systems
АА Златкін, ОВ Кравченко, ОС Вовчановський
Technology audit and production reserves 5 (3 (19)), 37-41, 2014
32014
Прогнозування надійності дискретних пристроїв на основі моделювання процесу деградації матеріалу
ОВ Кравченко
Технологический аудит и резервы производства, 57-60, 2015
22015
Моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів дискретних пристроїв
ОВ Кравченко
Технологический аудит и резервы производства, 23-26, 2015
22015
Degradation process simulation of computer components of discrete devices
ОВ Кравченко
Technology audit and production reserves 5 (2 (25)), 23-26, 2015
22015
Исследование причин деградации материала дискретных устройств для обеспечения их надежности
О Кравченко
Современный научный вестник 10 (2), 110-115, 2013
22013
Reliability prediction of discrete devices by modeling the process of material degradation
ОВ Кравченко
Technology audit and production reserves 1 (2 (21)), 57-60, 2015
12015
Обчислення коефіцієнта рівня засвоєння знань у системі адаптивного навчання
ЖМ Плакасова, ОВ Кравченко
Штучний інтелект, 2011
12011
Модель інтелектуальної підсистеми контролю знань з багаторівневим адаптивним тестуванням
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2), 21-25, 2010
12010
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
RV Mann, OV Kravchenko, IV Hanzhala
Information Technologies and Learning Tools 78 (4), 145-162, 2020
2020
Оценка влияния внешней информации на участников веб-сообществ IТ-средствами в условиях поведенческой экономики
ОВ Кравченко, ДИ Бедрий, ЕБ Данченко, ВС Марунич
Проблемы региональной энергетики, 2019
2019
Розробка інтелектуальної підсистеми прогнозування надійності роботи дискретних пристроїв" Прогноз"
ОВ Кравченко
Технологический аудит и резервы производства 5 (2 (31)), 2016
2016
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА ОПТИМАЛЬНИМ ЧАСОМ ТЕСТУВАННЯ
ЖМ Плакасова, ОВ Кравченко
Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2016
2016
Development of intelligent subsystem for reliability forecasting of discrete devices «FORECAST»
ОВ Кравченко
Technology audit and production reserves 5 (2 (31)), 53-58, 2016
2016
Choice timing testing in the model of intellectual control subsystem of knowledge
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (2 (56)), 60-62, 2012
2012
Застосування модуля прийняття рішень системи адаптивного навчання в дистанційній освіті
ЖМ Плакасова, ОВ Кравченко
Штучний інтелект, 2012
2012
MODEL OF THE INTELLECTUAL SUBSYSTEM OF KNOWLEDGE CONTROL WITH MULTI-LEVEL ADAPTIVE TESTING
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2 (46)), 21-25, 2010
2010
Оценка уровня знаний студентов в подсистеме контроля знаний модели адаптивного обучения
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (48)), 2010
2010
Evaluation of students’ knowledge level in control subsystem of knowledge of the model of adaptive learning
ОВ Кравченко, ЖМ Плакасова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3 (48)), 34-39, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20