Олена Олександрівна Павленко;Olena Pavlenko; Павленко Елена Александровна
Олена Олександрівна Павленко;Olena Pavlenko; Павленко Елена Александровна
Університет митної справи та фінансів (колишня назва - Академія митної служби України), каф
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти: дис. на здобуття наук. ступеня доктора пе. наук за сп. 13.00. 04.–Теорія …
ОО Павленко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
1032017
Теорія і практика навчання ділової комунікації
ОО Павленко
Академія митної служби України, 2003
332003
The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities
NS Pavlenko,Olena O., Bondar,Oksana Ye., Bae, Gi Yon, Choi,Kwangoon ...
CEUR Workshop Proceedings 2433, 279, 2019
142019
The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities
OO Pavlenko, OY Bondar, GY Bae, K Choi, NS Tymchenko-Mikhailidi
Cloud Technologies in Education : Proceedings of the 6th Workshop on Cloud …, 2019
142019
Теорія і практика навчання ділової комунікації: монографія.
ОО Павленко
Дніпропетровськ: Академія митної служби України; ISBN 966-95598-4-7, 2003
14*2003
Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities
KDA Triakana O.O., Pavlenko O.O., Volkova N.P
CEUR workshop Proceedings. ICT in Education , Research and Industrial …, 2018
12*2018
Facilitation and security of international trade: innovative mechanisms and instruments
O Pavlenko, O Triakina, E Garmash, E Bogdanova, V Jeifets, I Babayev, ...
Customs Scientific Journal CUSTOMS 1, 15-45 (engl.); 102-138 (рус.), 2013
11*2013
Формування комунiкативної компетенцiї фахiвцiв митної служби в системi неперервної професiйної освiти
ОО Павленко
112010
The Place and Role of Implementing WCO Professional Standards into Curriculum of the Ukrainian Academy of Customs
O Pavlenko
2008 WCO PICARD Conference - Partnership in Customs Academic Research and …, 2008
102008
Елементи використання методу Case Studies в навчальному процесі вузу
ОО Павленко
Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики, 271-279, 1999
101999
Адаптація міжнародних норм і стандартів безпеки та професійного навчання у сфері транзитних перевезень
ОО Павленко
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/pubupr/2012_1/doc/2/08. pdf, 2012
92012
Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentsiyi fakhivtsiv mytnoyi sluzhby v systemi neperervnoyi profesiynoyi osvity [Formation of the communicative competence of customs service …
OO Pavlenko
Doctor’s thesis, 2010
92010
Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi profesiinoi osvity (Forming Communicative Competency of Customs Officers under the …
OO Pavlenko
Dissertation, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010
82010
Компетенція і компетентність: сутність, функції, структура
ОО Павленко
Збірник наукових праць Військового інституту Київської національного …, 2009
72009
Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації.
ОО Павленко, ВБ Пугач, НС Тимченко-Міхайліді
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
62014
Концептуальні основи розробки й впровадження міжнародних стандартів, механізмів та інструментів (на прикладі Професійних стандартів Всесвітньої митної організації)
ОО Павленко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, С. 91 - 96, 2012
62012
Концептуальні основи розробки й упровадження міжнародних стандартів, механізмів та інструментів
ОО Павленко
Право та державне управління: зб. наук. пр.–Запоріжжя, С. 109 – 114, 2012
62012
Formuvannia metodychnoi kultury vykladacha ekonomiky: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Formation of methodical culture of the teacher of economy: theoretical and …
OO Pavlenko
Kryvyi Rih: Roman Kozlov [in Ukrainian], 2016
52016
Український флейтовий концерт: генеза та тенденції розвитку
О Павленко
дис.… канд. мистецтвознавства: 17.00. 02. Львів, 2012
52012
Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian academy of customs
V Chentsov, O Pavlenko, E Kozlovski
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 38-51, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20