Астапова Галина Викторовна
Астапова Галина Викторовна
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
TitleCited byYear
Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины
ГВ Астапова, ЕА Астапова, ДП Лойко
Монография, 526, 2001
1102001
Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики
ГВ Астапова
Монографія, 191, 2004
462004
Органiзацiйно-економiчний механiзм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності
ГВ Астапова
НАУ, 2006
392006
Современная ипотека: состояние, проблемы, решения
ГВ Астапова, ИВ Новицкая, ПА Столаев
Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наукових праць. Вип. 188 1, 69-74, 2004
372004
Управління машинобудівним підприємстввом на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту
ГВ Астапова, МГ Білопольський, МЮ Мілявський, ІВ Філіпішин
Монографія, 184, 2010
24*2010
Управління машинобудівним підприємтвом на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту: монографія
МГ Белопольський, МЮ Мілявський, ГВ Астапова, ІВ Філіпішин, ...
242010
Вдосконалені механізми економічного і матеріального стимулювання працівників корпоративних підприємств авіаційного транспорту
ГВ Астапова, НІ Новікова, ОК Костенко, РЄ Щербань, ОВ Устінова
Монографія, 193, 2012
112012
Удосконалення процентної політики банків в процесі екологічного кредитування клієнтів
ГВ Астапова
Проблеми екології: наук. журнал, 155-159, 2008
102008
Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством
ГВ Астапова, ОВ Ареф’єва, ВВВ Матвєєв
Монографія, 304, 2014
92014
Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька
Вісник СумДУ. Серія Економіка. зб. наук. праць, 113-119, 2011
92011
Аналіз схем корпоративного захоплення промислових підприємств
ГВ Астапова, МЮ Мілявський
Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць. Серія …, 2008
72008
Фінансові механізми відтворення та оновлення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька, ІВ Біскупська
Монографія, 240, 2012
62012
Класифікація методів оцінки вартості бренду
ГВ Астапова, ОП Чукурна
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Вип. 39, 165-175, 2011
42011
Функціонально-цільовий механізм корпоративного управління: підходи щодо формування та забезпечення ефективності дії
ГВ Астапова
Вісник Донецького університету економіки та права. Зб. наук. праць. Серія …, 2010
42010
Теоретичні та практичні проблеми корпоративного управління авіапідприємствами
ГВ Астапова
Вісник Донецького університету економіки та права: Серія: „Економіка та …, 2007
42007
Мотиваційний підхід щодо забезпечення участі авіатранспортних підприємств у створенні корпоративних пенсійних фондів
ГВ Астапова, АЮ Литвин
Тез. докл. XI Міжнар. наук.-техн. конф. “ АВІА-2013” (21-23 травня 2013 р …, 2013
32013
Фінансові аспекти злиття та поглинання авіа корпорацій
ГВ Астапова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Зб. наук. праць, 6-14, 2010
32010
Організаційно-економічні умови розвитку корпоративного сектору в авіаційній галузі України
ГВ Астапова
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Вип. 15, 23-27, 2006
32006
Розвиток фінансової системи України та побудова моделі інвестиційної привабливості національних корпорацій
ГВ Астапова, КА Астапова, ОМ Савинова
Торгівля і ри-нок України: темат. зб. наук. праць. Вип. 14 2, 59-67, 2002
3*2002
Стимулювання та контролювання наукової діяльності викладачів в системі дистанційного навчання
ГВ Астапова, СГ Мізюк
Проблеми систем-ного підходу в економіці: зб. наук. праць. Вип. 54, 3-16, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20