Follow
Астапова Галина Викторовна
Астапова Галина Викторовна
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины
ГВ Астапова, ЕА Астапова, ДП Лойко
Монография, 526, 2001
1882001
Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Учебное пособие
ГВ Астапова, ВП Олифиров
Донецк. ДонГУЭТ, 44 с., 1999
71*1999
Современная ипотека: состояние, проблемы, решения
ГВ Астапова, ИВ Новицкая, ПА Столаев
Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наукових праць. Вип. 188 1, 69-74, 2004
622004
Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики
ГВ Астапова
Монографія, 191, 2004
562004
Органiзацiйно-економiчний механiзм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності
ГВ Астапова
НАУ, 2006
502006
Управління машинобудівним підприємстввом на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту
ГВ Астапова, МГ Білопольський, МЮ Мілявський, ІВ Філіпішин
Монографія, 184, 2010
25*2010
Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю та внутрішнього аудиту.[Монографія]
МГ Білопольський, МЮ Мілявський, ГВ Астапова, ІВ Філіпишин
Донецьк: Східний видавничий дім, 2010
252010
Вдосконалені механізми економічного і матеріального стимулювання працівників корпоративних підприємств авіаційного транспорту
ГВ Астапова, НІ Новікова, ОК Костенко, РЄ Щербань, ОВ Устінова
Монографія, 193, 2012
192012
Вдосконаленi механiзми економiчного i матерiального стимулювання працiвникiв корпоративних пiдприємств авiацiйного транспорту
ГВ Астапова, НI Новiкова, ОК Костенко, РЕ Щербань, ОВ Устiнова
132012
Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька
Вісник СумДУ. Серія Економіка. зб. наук. праць, 113-119, 2011
132011
Удосконалення процентної політики банків в процесі екологічного кредитування клієнтів
ГВ Астапова
Проблеми екології: наук. журнал, 155-159, 2008
132008
Методи забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств корпоративного типу
ГВ Астапова, ВІ Щелкунов, СГ Мізюк, ВВ Мізюк, ОВ Буглак
Монографія, 160, 2007
13*2007
Применение интернет и информационных технологий в процессе профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов в Донецкой Народной Республике
ГВ Астапова, ЛН Скирневская
Труды I Всероссийской с международным участием научно-практической …, 2018
122018
Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством
ГВ Астапова, ОВ Ареф’єва, ВВВ Матвєєв
Монографія, 304, 2014
112014
Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем впровадження інноваційних екологічних заходів
ГВ Астапова, ОС Малета
Сталий розвиток економіки: наук. журнал, 82-86, 2013
102013
Аналіз схем корпоративного захоплення промислових підприємств
ГВ Астапова, МЮ Мілявський
Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць. Серія …, 2008
102008
Фінансові механізми відтворення та оновлення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька, ІВ Біскупська
Монографія, 240, 2012
92012
Экономико-математические модели развития промышленных предприятий в условиях новой индустриализации
ГВ Астапова, СА Маковецкий, ЛН Скирневская, ЕВ Сопова, ...
Вестник Самарского государственного экономического университета, 73-87, 2020
72020
Шляхи удосконалення еколого-економiчної дiяльностi пiдприємств: монографiя
СС Гребьонкiн, ВК Костенко, ВМ Павлиш, ГВ Астапова
72009
Класифікація методів оцінки вартості бренду
ГВ Астапова, ОП Чукурна
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Вип. 39, 165-175, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20