Астапова Галина Викторовна
Астапова Галина Викторовна
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины
ГВ Астапова, ЕА Астапова, ДП Лойко
Монография, 526, 2001
1452001
Современная ипотека: состояние, проблемы, решения
ГВ Астапова, ИВ Новицкая, ПА Столаев
Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наукових праць. Вип. 188 1, 69-74, 2004
592004
Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики
ГВ Астапова
Монографія, 191, 2004
482004
Органiзацiйно-економiчний механiзм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності
ГВ Астапова
НАУ, 2006
422006
Управління машинобудівним підприємстввом на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту
ГВ Астапова, МГ Білопольський, МЮ Мілявський, ІВ Філіпішин
Монографія, 184, 2010
23*2010
Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту: монографія
МГ Білопольський, МЮ Мілявський, ГВ Астапова, ІВ Філіпішин
232010
Вдосконалені механізми економічного і матеріального стимулювання працівників корпоративних підприємств авіаційного транспорту
ГВ Астапова, НІ Новікова, ОК Костенко, РЄ Щербань, ОВ Устінова
Монографія, 193, 2012
172012
Удосконалення процентної політики банків в процесі екологічного кредитування клієнтів
ГВ Астапова
Проблеми екології: наук. журнал, 155-159, 2008
152008
Методи забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств корпоративного типу
ГВ Астапова, ВІ Щелкунов, СГ Мізюк, ВВ Мізюк, ОВ Буглак
Монографія, 160, 2007
12*2007
Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством
ГВ Астапова, ОВ Ареф’єва, ВВВ Матвєєв
Монографія, 304, 2014
102014
Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька
Вісник СумДУ. Серія Економіка. зб. наук. праць, 113-119, 2011
92011
Аналіз схем корпоративного захоплення промислових підприємств
ГВ Астапова, МЮ Мілявський
Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць. Серія …, 2008
92008
Применение интернет и информационных технологий в процессе профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов в Донецкой Народной Республике
ГВ Астапова, ЛН Скирневская
Труды I Всероссийской с международным участием научно-практической …, 2018
82018
Фінансові механізми відтворення та оновлення основних фондів підприємств
ГВ Астапова, СТ Пілецька, ІВ Біскупська
Монографія, 240, 2012
82012
Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем впровадження інноваційних екологічних заходів
ГВ Астапова, ОС Малета
Сталий розвиток економіки: наук. журнал, 82-86, 2013
72013
Вдосконаленi механiзми економiчного i матерiального стимулювання працiвникiв корпоративних пiдприємств авiацiйного транспорту: монографiя Нац. авiац. ун-т
ГВ Астапова, НI Новiкова, ОК Костенко, РЕ Щербань, ОВ Устiнова
72012
Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями в организации социальной защиты в Донецкой Народной Республике
ГВ Астапова, ЛН Скирневская
Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий. Материалы …, 2019
62019
Шляхи удосконалення еколого-економiчної дiяльностi пiдприємств
СС Гребьонкiн, ВК Костенко, ВМ Павлиш, ГВ Астапова
52009
Класифікація методів оцінки вартості бренду
ГВ Астапова, ОП Чукурна
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Вип. 39, 165-175, 2011
42011
Функціонально-цільовий механізм корпоративного управління: підходи щодо формування та забезпечення ефективності дії
ГВ Астапова
Вісник Донецького університету економіки та права. Зб. наук. праць. Серія …, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20