Виктория Юровская; Вікторія Юровська; Urovskaya Victoriya
Виктория Юровская; Вікторія Юровська; Urovskaya Victoriya
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Трудове право: підручник
ВВ Жернаков
ВВ Жернаков-Х.: Право, 2012
102012
Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
ВВ Юровська
Юровська Вікторія Володимирівна, 2005
92005
Становлення і розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
В Юровська
Право України, 37-41, 2011
62011
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України
ВВ Юровська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 256-263, 2012
22012
Імперативний метод адміністративного права: окремі думки щодо подальших перспектив дослідження
ВВ Юровська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ НОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА HUMAN SCIENTIFIC CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND …
ВВ Юровська
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 281, 2016
12016
Щодо правового статусу помічника судді
ВВ Юровська, ВС Стульгінський
2016
Поняття та ознаки трудових правовідносин
ВВ Юровська
Право та інновації, 67-72, 2016
2016
Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці
ВВ Юровська, ДС Яцкевич
Держава та регіони. Серія: Право, 26-32, 2016
2016
Щодо застосування норм Закону про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2014 рік"
ВВ Юровська
2014
Щодо правового регулювання часткового безробіття за законом України «Про зайнятість населення»
ВВ Юровська
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Право соціального забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
СМ Прилипко, ГС Гончарова, ВВ Юровська, ОО Конопельцева, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб'єкт системи соціального страхування
ВВ Юровська
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 559-568, 2012
2012
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
МОІН УКРАЇНИ, ВВ ЮРОВСЬКА
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “основи інформатики
ВВ Карасюк, МВ Гвозденко, СМ Іванов, ЮВ Ломоносов, НА Кошева, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16