Виктория Юровская; Вікторія Юровська; Urovskaya Victoriya
Виктория Юровская; Вікторія Юровська; Urovskaya Victoriya
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Трудове право: підручник
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
ВВ Жернаков-Х.: Право, 2012
112012
Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
ВВ Юровська
Спец. 12.00. 05 «Трудове право, 2005
102005
Становлення і розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
В Юровська
Право України., 37, 2004
42004
Методи адміністративного права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти
ВВ Юровська
Запоріжжя, 2018
32018
Ефективність методів адміністративного права: поняття та критерії оцінювання
ВВ Юровська
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 150-155, 2017
32017
Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури [Електронний ресурс]
ВВ Юровська
Прикарпатський юридичний вісн.–2017.–Вип 5, 183-187, 2017
22017
МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ ПРО СУТНІСТЬ ПЕРМАНЕНТНОЇ ОЗНАКИ ГАЛУЗІ ADMINISTRATIVE LAW METHOD: SOME ASPECTS OF SCIENTIFIC DISCUSSION ABOUT …
ВВ Юровська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право, 32-36, 2017
22017
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України
ВВ Юровська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 256-263, 2012
22012
Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов’язаних із цим екологічних та економічних інтересів
В Юровська
Підприємництво, господарство і право, 90-95, 2018
12018
МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
В Юровська
Підприємництво, господарство і право, 188-192, 2017
12017
Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації
ВВ Юровська
Прикарпатський юридичний вісник, 170-176, 2017
12017
Принцип верховенства права (правовладдя) як основа нової доктрини адміністративного права
ВВ Юровська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право, 67-73, 2017
12017
Імперативний метод адміністративного права: окремі думки щодо подальших перспектив дослідження
ВВ Юровська
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 151-154, 2017
12017
ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ НОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА HUMAN SCIENTIFIC CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND …
ВВ Юровська
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 281, 2016
12016
ДИСПОЗИТИВНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ВВ Юровська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2018
2018
ДИСПОЗИТИВНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ: ПОТОЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
В Юровська
2018
Поняття та ознаки трудових правовідносин
ВВ Юровська
Право та інновації, 67-72, 2016
2016
Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці
ВВ Юровська, ДС Яцкевич
Держава та регіони. Серія: Право, 26-32, 2016
2016
Щодо застосування норм Закону про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2014 рік"
ВВ Юровська
2014
Щодо правового регулювання часткового безробіття за законом України «Про зайнятість населення»
ВВ Юровська
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20