Подписаться
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ  (Oleh Kolodiziev)
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ (Oleh Kolodiziev)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Customs & Financial Services
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив безготівкових розрахунків на обсяг активів банків України: монографія
ОМ Колодізєв, ІВ Плескун, ЮВ Ус, ОН Колодизев, ИВ Плескун, ...
Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки / [Текст …, 2016
404*2016
Гроші і кредит
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
1012010
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
ВД: "Інжек", 2004
802004
Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки
ОМ Колодізєв
662009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
ОМ Колодізєв
Харківський національний економічний університет, 2010
592010
Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства
ОМ Колодізєв, КМ Нужний
482007
Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування
ОМ Колодізєв
372000
Use of causal analysis to improve the monitoring of the banking system stability
O Kolodiziev, I Chmutova, V Lesik
Banks and Bank Systems, Volume 13, 2018, Issue 2, – P. 39 – 53., 2018
352018
The level of digital transformation affecting the competitiveness of banks
O Kolodiziev, M Krupka, N Shulga, M Kulchytskyy, O Lozynska
Banks and Bank Systems Volume 16, 2021 Issue #1. pp. 81 – 91., 2021
332021
Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України
ВС Пономаренко, НМ Внукова, ОМ Колодізєв, СА Ачкасова
32*2019
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку
ОМ Колодізєв, НМ Власенко
Бізнес інформ, 342-347, 2013
302013
Проблеми та перспективи структурної перебудови фінансової системи України на шляху інтеграції у Європейський простір
ВМ Гриньова, ОМ Колодізєв
262006
SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATION UNDER MARTIAL LAW.
O Kolodiziev, I Krupka, V Kovalenko, T Kolodizieva, V Yatsenko, ...
Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32(1), pp. 143-163. 32 (1), 2023
232023
INDICATORS-MARKERS FOR ASSESSMENT OF PROBABILITY OF INSURANCE COMPANIES RELATEDNESS IN IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED APPROACH.
N Vnukova, S Kavun, O Kolodiziev, S Achkasova, D Hontar
Economic Studies 29 (1), 2020
232020
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations. Volume 14 2017, Issue #4 …, 2017
222017
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку
ОМ Колодізєв, ОМ Штаєр
Проблеми економіки.–Х, 67-75, 2011
22*2011
Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності
ОМ Колодізєв
212013
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
S Yehorycheva, O Kolodiziev, S Prasolova
Banks and Bank Systems, Volume 12, Issue 2., P. 60 – 67., 2017
192017
Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
НМ Внукова, ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова
Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]., – С …, 2017
182017
УПРАВЛіННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ'єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВі МЕТОДіВ АНАЛіЗУ ЕФЕКТИВНОСТі ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ РЕСУРСіВ
ОМ КОЛОДІЗЄВ, ОВ КОЦЮБА
ScienceRise 3 (3 (8)), 2015
182015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20