Дмитрий Бедрий, Дмитро Бедрій, Dmytro Bedrii
Дмитрий Бедрий, Дмитро Бедрій, Dmytro Bedrii
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення", Одеський
Підтверджена електронна адреса в uniirt.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу
ОБ Данченко
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 60-63, 2010
122010
Концептуальна модель формування високоефективної команди проекту
ОБ Данченко, ДІ Бедрій, ІБ Семко
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями …, 2018
102018
Особливості проектно-орієнтованого управління науковими проектами
ДІ Бедрій
Project, Program, Portfolio Management: матеріали Другої Міжнародної науково …, 2017
62017
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ
ОБ Данченко, ДІ Бедрій
62012
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ
ДІ Бедрій
52015
Аналіз моделей та методів бюджетування проектів
ДІ Бедрій
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3), 24-26, 2010
52010
Cognitive model for assessing the impact of personnel risks and conflicts in sci-entific projects
D Bedrii, I Semko
42019
Аналіз ризиків проектів в агропромисловому комплексі
ОР Денчик, ДІ Бедрій, СО Савченко
Вісник ЧДТУ. Серія «Технічні науки». Черкаси, 2017
42017
Crewing of sea vessels taking into account project risks and technical condition of ship equipment
OV Zakharchenko, DI Bedrii, OV Bileha, OY Savina, OV Haidaienko
Journal of reviews on global economics 9, 130-140, 2020
32020
3-Level Approach to the Projects Planning
P Teslenko, D Bedrii, S Antoshchuk, H Lytvynchenko
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
32018
Математична модель оптимізації бізнес-процесів організації
ДІ Бедрій
VIІ міжнародна конф.«Управління проектами у розвитку суспільства, 20-21, 2012
3*2012
Аналіз ризиків в проектах наукових установ державного сектору економіки
ДІ Бедрій, ТЮ Олєйнікова
Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали міжнародної науково …, 2010
32010
Development of a model of integrated risk and conflict management of scientific project stakeholders under conditions of behavioral economy
D Bedrii
Technology audit and production reserves 3 (2 (53)), 9-14, 2020
22020
Застосування статистичного методу оцінки ризиків наукових проектів
ДІ Бедрій
тези доп./ДІ Бедрій//Х міжнародна конф.«Управління проектами у розвитку …, 2013
2*2013
Експертний метод оцінки ризиків наукових проектів
ДІ Бедрій
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10), 66-68, 2013
22013
Бюджетування наукових проектів з урахуванням ризиків
ДІ Бедрій, ІВ Польшаков
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (12), 47-49, 2012
22012
Огляд методів бюджетування наукових проектів
ДІ Бедрій
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-45, 2011
22011
Особливості застосування проектного підходу в діяльності наукових установ державного сектору економіки
ДІ Бедрій
Тези доповідей VІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку …, 2009
22009
Управління конфліктами наукового проекту
ОБ Данченко, ДІ Бедрій, ІБ Семко
НТУ" ХПІ", 2019
12019
Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів
ОБ Данченко, ДІ Бедрій, ІБ Семко
Управління проектами та розвиток виробництва, 18-24, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20