Follow
Тараш Лидия Ивановна
Тараш Лидия Ивановна
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реиндустриализация экономики как направление промышленного развития
ЛИ Тараш, РА Голоднюк
Вестник Института экономических исследований, 24-33, 2017
122017
Формирование и развитие инновационной системы в Донецкой Народной Республике
ЛИ Тараш, РА Голоднюк
Вестник Института экономических исследований, 40-51, 2020
102020
Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та напрями розвитку
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Економічний вісник Донбасу, 35–43, 2016
102016
Интегрированные корпоративные структуры: сущность, содержание, классификация
ЛИ Тараш, ФС Дерментли
Економіка промисловості, 3-12, 2002
102002
Управление акционерной собственностью: методологический поход. Монографія
ЛИ Тараш
Донецк. ИЭП НАН Украины, 2008
92008
Світові та Європейські тенденції розвитку державно-приватного партнерства у визначенні пріоритетних сфер застосування
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Вісник економічної науки, 133-141, 2015
82015
Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Вісник економічної науки України, 97-103, 2015
82015
Механізм реалізації партнерської взаємодії держави і приватного сектору
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Вісник економічної науки України, 140-153, 2014
52014
Стратегическое управление через призму повышения конкурентоспособности отечественных предприятий
ЛИ Тараш
Управління економікою: теорія та практика: зб. наук. праць., 138 - 157, 2009
52009
Економічний зміст і механізм реалізації акціонерної власності
ЛИ Тараш
Економічні нау-ки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Зб. наук …, 2008
52008
О новой индустриализации и реиндустриализации экономики
ЛИ Тараш, РА Голоднюк
Белорусский государственный экономический университет, 2018
42018
Корпоративная организационная структура в системе управления акционерным обществом
ЛИ Тараш
Вестник института экономических исследований, 5-16, 2017
42017
Державно-приватне партнерство – управлінська технологія модернізації економіки
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Економічний вісник Донбасу, 128-134, 2015
42015
Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели управления стоимостью акционерного общества
ЛИ Тараш
Управління економікою: теорія та практика. Зб. наук. праць, 6, 2011
42011
О развитии в Украине транснациональных корпораций
ЛИ Тараш
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2008
42008
Понятие акционерной собственности в системе политэкономического и институционального подходов
ЛИ Тараш, АИ Амоша
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2006
4*2006
Модель стоимостной оценки эффективности управления акционерной собственностью
ЛИ Тараш
Економіка промисловості, 125-136, 2006
42006
Эффективность управления корпоративными правами государства
ЛИ Тараш
Економіка промисловості, 16-22, 2004
32004
Регіональні проблеми інно- ваційної політики та її активізація (наукова доповідь)
ЛИ Тараш, ОІ Амоша, МГ Чумаченко, та інші
Донецьк. ІЕП НАН України, 1999
3*1999
Государственно-частное партнерство: состояние и перспективыразвития в Украине
ЛИ Тараш, ИП Петрова
Вісник економічної науки України, 168-172, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20