Подписаться
Рудницький Борис Олександрович / Рудницький Б. О.
Рудницький Борис Олександрович / Рудницький Б. О.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення елементів технологій вирощування бобових трав на корм та насіння
БО Рудницький
Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат. наук. зб-к.–Вінниця, 43-51, 2003
92003
Шляхи підвищення продуктивності багаторічних бобових трав у центральному Лісостепу
БО Рудницький, МВ Липкань, ВС Мамалига
Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат. наук. зб-к.–Вінниця.–2001.–Вип 47 …, 2001
72001
Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України
ЗОА Антонів CФ, БО Рудницький
Сільське господарство та лісівництво.-2017.-№ 7 (Т. 2).-С. 70-76., 0
2
Аналіз травматизму і професійних захворювань в галузі тваринництва та заходи по їх запобіганню
БО Рудницький, АВ Спірін, ВБ Туровська, ВБ Рудницький
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
12014
Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів
БО Рудницький, ОМ Омельянов
Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.«Наука і освіта в інтелектуально …, 2020
2020
Спосіб внесення мінеральних добрив на насіннєвих посівах люцерни (Пат. на корисну модель№ 114209)
ВС Мамалига, БО Рудницький
Пат. 114209 UA, МПК A01C 21/00; A01C 1/00; C05D 1/00; C05D 3/02; C05B 1/00 …, 2018
2018
Охорона праці вгалузі. Програма нормативної дисципліни для здобувачів всіх спеціальностей освітнього ступеня «магістр».
ОВ Солона, АВ Спірін, БО Рудницький, ІВ Твердохліб, ОМ Омельянов
2017
Основи охорони праці. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
ОВ Солона, АВ Спірін, БО Рудницький, ІВ Твердохліб, ОМ Омельянов
2017
Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
ОВ Солона, АВ Спірін, БО Рудницький, ІВ Твердохліб, ОМ Омельянов
2017
Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві
ОВ Солона, БО Рудницький, ІА Деревенько, ОМ Омельянов
Техніка, енергетика, транспорт АПК Випуск 4 (99) 2017, 2017
2017
Спосіб отримання органо-мінерального добрива шляхом змішування гною, торфу, мінеральних добрив з наступним компостування в буртах. Після компостування отриману масу змішують з …
АВ Спірін, БО Рудницький, ОВ Солона, ЮА Полєвода, ВС Руткевич
2016
Спосіб отримання органо-мінерального добрива (Пат. на корисну модель№ 112558)
АВ Спірін, БО Рудницький, ОВ Солона, ЮА Полєвода, ВС Руткевич
Пат. 112558 UA, МПК C05F 3/00, C05F 11/02.-№ u 2016 05595; заявл. 24.05 …, 2016
2016
Ефективність заходів безпеки при експлуатації механізмів у тваринництві
БО Рудницький, АВ Спірін, ОМ Омельянов, ІВ Твердохліб
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 19-24, 2016
2016
Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика
БО Руднищький, АВ Спірін, ЮА Полєвода
Національна академія аграрних наук. Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2015
2015
Цивільний захист. Практикум. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання.
ОВ Солона, СІ Кормановський, АВ Спірін, БО Рудницький
2015
Звіт-щоденник проходження виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки” бакалавр “напряму підготовки" Машинобудування та металообробка …
ОІ Шаманська, СІ Кормановський, АВ Спірін, ІВ Твердохліб, ...
2014
. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія»,«Машинобудування»,«Агрономія».
ОІ Шаманська, СІ Кормановський, АВ Спірін, БО Рудницький
2014
Глосарій до методичих рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці» для студентів ОКР «спеціаліст»,«магістр» всіх спеціальностей.
НР Веселовська, АВ Спірін, ОМ Омельянов, БО Рудницький, ...
2013
Ефективність організаційних та профілактичних заходів для безпечного виконання робіт в сільськогосподарському виробництв
БО Рудницький, АВ Спірін, ВБ Туровська
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2013
2013
Безпека життєдіяльності. Глосарій. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Бакалавр» денної та заочної форми навчання.
ОВ Солона, СІ Кормановський, АВ Спірін, БО Рудницький
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20