Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"
Подтвержден адрес электронной почты в домене iae.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна реформа в Українi та iн.; за ред. ПI Гайдуцького
ПI Гайдуцький, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, ...
284*2005
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1312012
Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності
ЮО Лупенко, МФ Кропивко
Економіка АПК, 5-21, 2013
1192013
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
VYMV YO Lupenko
115*2012
Результати і проблеми реформування сільського господарства України
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ММ Федоров
Економіка АПК, 26-38, 2014
902014
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ВМ Алексійчук, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ОМ Шпичак
69*2000
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
582000
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
Ю Лупенко, Л Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
56*2016
Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи
ЮО Лупенко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 30-34, 2015
542015
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 5-11, 2014
542014
Формування перспективної моделі сільського господарства України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 10-14, 2012
482012
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ВГ Андрійчук, ВВ Юрчишин, ...
472010
Стратегiчнi напрями розвитку сiльського господарства України на перiод до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, МЙ Малiк
452012
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ММ Й., ЛЮ О., ПВ А.
45*2011
Transformatsiia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi (analitychnyi ohliad)
OVK YO Lupenko
37*2015
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посіб. у питаннях і відповідях
ПТ Саблук, МЯ Дем'яненко, ЮО Лупенко, та ін.
Київ; ІАЕ УААН, 1999
371999
Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення
ПТ Саблук, ЛІ Іларіонович, ЮВ Васильович
371996
Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
ЮО Лупенко, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 5-15, 2016
362016
Розвиток пiдприємництва i кооперацiї: iнституцiональний аспект: моногр.
ЮО Лупенко, МЙ Малiк, ОГ Шпикуляк
35*2016
Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених
МЙ Малік, ЮО Лупенко
Економіка АПК, 153-158, 2009
35*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20