Подписаться
Калініченко Людмила Леонідівна
Калініченко Людмила Леонідівна
Харківський національний університет ім.Каразіна В.Н
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологічний підхід до управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах реформування галузі: монографія
ЛЛ Калініченко
Х.: УкрДАЗТ 382, 2012
342012
Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі): підручник.
ІМ Писаревський, СА Александрова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2010
302010
Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 177-180, 2011
252011
Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках
ЛЛ Калініченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
242014
Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
ЛЛ Калініченко
Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук 8, 2008
212008
Глобалізація банківської діяльності та її вплив на банківську систему України
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 77-83, 2013
172013
Інтегровані бізнес-структури: сутність та оцінка ефективності функціонування
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 393-396, 2011
172011
Вирішення інвестиційної проблеми інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту
ЛЛ Калініченко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2008
172008
Realities and Perspectives for Human Resources Development of the Construction Sector.
KalinіchenkoL., V Smachylo, V Khalina
Economics. Ecology. Socium, 56-66, 2019
162019
Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України
ЛЛ Калініченко, ЮР Сидорова
Молодий вчений, 64-68, 2017
162017
Кількісна оцінка інноваційного потенціалу підприємств
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 107-112, 2010
162010
Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві
ЛЛ Калініченко, АО Гаврилова
Молодий вчений, 60-63, 2017
152017
Соціально-економічна модернізація залізничного транспорту України
ВЛ Дикань, ЛЛ Калініченко
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 121-131, 2012
132012
Актуальні проблеми фінансування підприємств малого та середнього бізнесу в сучасних умовах
ЛЛ Калініченко, СМ Кобзистий
Економічний форум, 228-235, 2013
122013
Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів
ЛЛ Калініченко
Економіка: реалії часу, 269-274, 2015
112015
Формування та оцінювання ефективності проектного менеджменту
ЛЛ Калініченко
Cумський державний університет, 2016
92016
Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання
ЛЛ Калініченко
Ефективна економіка, 2012
92012
Інформаційне забезпечення процесів розвитку на промислових підприємствах
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 196-199, 2010
92010
Розробка концепції конкурентоспроможності підприємств
ЛЛ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 156-160, 2009
92009
Проблемні аспекти управління інноваційним потенціалом будівельних підприємств
ВМ Бредіхін, ЛЛ Калініченко
Електронне фахове видання «Ефективна економіка, 2018
72018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20