Nina Gavrosh, Нина В. Гаврош, Нiна В. Гаурош
Nina Gavrosh, Нина В. Гаврош, Нiна В. Гаурош
Belarusian National Technical University, Belarus
Подтвержден адрес электронной почты в домене bntu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы
НВ Гаўрош
Народная асвета, 1991
51991
Шчасця большага няма ў зярняці, як на ніве роднай прарастаці”: да праблемы вывучэння афарызмаў беларускіх пісьменнікаў
Н Гаўрош
Роднае слова, 37-40, 2005
22005
Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў
НВ Гаўрош, НМ Нямковіч
Мн.: Выш. шк, 1988
21988
Фразеалагічны слоўнік для сярэдняй школы
НВ Гау̌рош, ІЯ Лелешау̌, ФМ Янкоу̌ски
Народная Асвета, 1973
21973
Семантыка-функцыянальныя тыпы намiнатыўных сказаў
НВ Гаўрош, ІУ Савiцкая
Роднае слова, 2014
12014
Номинативные предложения в современном белорусском литературном языке
НВ Гаврош
11969
Тэрміны-кампазіты з інтэрнацыянальнымі кампанентамі ў беларускай тэрміналогіі
ІУ Савіцкая, НВ Гаўрош
БНТУ, 2017
2017
Афарыстычныя выслоўі ў мастацкім дыскурсе Максіма Багдановіча
НВ Гаўрош, ІУ Савіцкая
БНТУ, 2017
2017
Марфалагічны спосаб утварэння ваенных тэрмінаў
ІУ Савіцкая, НВ Гаўрош
2016
Ваенная тэрміналогія ў аповесцях Васіля Быкава
НВ Гаўрош, ІУ Савіцкая
2016
Беларуская мова. Тэхнiчная лексiка
НВ Гаўрош, ЛА Гiруцкая, КМ Мiцкевiч, НЯ Пятрова, ІЎ Савiцкая, ...
БНТУ, 2015
2015
Канцэпт воля ў беларускіх мастацкіх тэкстах
НВ Гаўрош, НМ Нямковіч
БНТУ, 2015
2015
Структурна-граматычная характарыстыка полікампанентных ваенных тэрмінаў
ІУ Савіцкая, НВ Гаўрош
БНТУ, 2015
2015
Мудры час непатрэбнае крышыць...
Н Нямковiч, НВ Гаўрош
Роднае слова, 2015
2015
Адаптацыя запазычаных тэрмінаў у беларускай мове
НВ Гаўрош, ІУ Савіцкая
БНТУ, 2014
2014
Народныя традыцыі ў беларускіх афарызмах
НВ Гаўрош
БНТУ, 2013
2013
А след ад вялiкай душы застаецца на свеце доўга...
НВ Гаўрош, Н Нямковiч
Роднае слова, 2013
2013
Беларуская мова: Энцыклапедыя.–Мн.: БелСЭ, 1994. Беларуская граматыка: У 2 ч.–Мн.: Навука і тэхніка, 1986.–Ч. 2: Сінтаксіс. Беларуская мова: Хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік.–Мн …
ГУ Арашонкава, ВП Лемцюгова, ЛІ Бурак, БА Плотнікаў, ЛА Антанюк, ...
Филологические науки, 101-108, 1969
1969
РА С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й курсантов 5 курса военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете на осенний семестр 2016/2017 учебного года
ВАТ Ремонт, ВФ Штакол, ЕВ Мордик, НВ Гаврош
Управление персоналом 12, 13.45, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19