Подписаться
Ірина Жорова
Ірина Жорова
Доктор педагогічних наук, професор, перший проректор КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності: методичні рекомендації
ІЯ Жорова, ТО Кузьмич, ЛМ Назаренко
Херсон: РІПО, 2012
282012
Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах
ІЯ Жорова
Вінниця (Zhorova, I. Ya.(2007). Formation of future service skilled workers …, 2007
142007
Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ–початок ХХІ ст.)
ІЯ Жорова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
122015
Структура та етапи формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування
І Жорова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2010
72010
Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти
АМ Зубко, ІЯ Жорова, ВВ Кузьменко, НВ Слюсаренко, ОВ Кохановська, ...
62020
Теоретико-методологічні засади розвитку професіоналізму вчителів у системі післядипломної освіти України в 40-х роках XX-початку XXI століття: монографія
ІЯ Жорова
Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2014
62014
Зміст, форми і методи професійного розвитку вчителів в системі післядипломної освіти України: історико-педагогічна ретроспектива: навчальний посібник
ІЯ Жорова
Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2014
52014
Розвиток професіоналізму педагога в контексті парадигм післядипломної освіти початку ХХІ століття
ІЯ Жорова
Педагогічний альманах, 290-294, 0
4
Сучасні технології розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти України
ІЯ ЖОРОВА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2019
32019
Професійний розвиток педагогів у системі науково-освітніх координат КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти: від витоків до сьогодення
ІЯ Жорова
Таврійський вісник освіти, 4-72, 2014
32014
Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини ВО Сухомлинського
І Жорова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
22013
Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти Україні у 80-х роках ХХ століття
ІЯ Жорова
Педагогічний альманах. Збірник наукових праць 20, 291-297, 2013
22013
Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти Україні у 80-х роках ХХ століття
ІЯ Жорова
Педагогічний альманах. Збірник наукових праць 20, 291-297, 2013
22013
Джерельна база проблеми впровадження передового педагогічного досвіду (ІІ половина ХХ століття)
ІЯ Жорова
Педагогічний дискурс, 242-246, 2013
22013
Використання інтерактивних методів у процесі професійного навчання
ВВ Кузьменко, ІЯ Жорова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
22002
Актуальні тенденції правового виховання учнівської молоді в умовах сучасного освітнього простору в Україні
ІЯ Жорова, ЛВ Остапенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін у шкільній освіті України (50-90-ті роки ХХ століття)
ІЯ Жорова
Педагогічний альманах, 234-240, 2019
12019
Українізація загальноосвітньої школи в Україні в 1930-х роках
ІЯ Жорова, В Сушко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття
ІЯ Жорова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
Розвиток шкільної гуманітарної освіти: історичний аспект
ІЯ Жорова
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20