Follow
Kati Kallio
Kati Kallio
Researcher, Finnish Literature Society & University of Helsinki
Verified email at helsinki.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Laulamisen tapoja: Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa
K Kallio
Helsingin yliopisto, 2013
29*2013
What to Call the Poetic Form: Kalevala-Meter or Kalevalaic Verse, regivärss, Runosong, the Finnic Tetrameter, Finnic Alliterative Verse, or Something Else?
K Kallio, Frog, M Sarv
RMN Newsletter. https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files …, 2017
12*2017
Laulut ja kirjoitukset: Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa
K Kallio, T Lehtonen, S Timonen, IR Järvinen, I Leskelä
Finnish Literature Society/SKS, 2017
11*2017
Interperformative relationships in Ingrian oral poetry
K Kallio
Oral Tradition 25 (2), 2010
102010
Tunne arkistonauhalla: äänensävyjä ja aukkoja
KM Heinonen
Ääniä arkistosta, 2008
92008
Suullisen runon sähköisestä lukemisesta
K Kallio, E Mäkelä
Elore, 2019
72019
Kalevalamitta oppineiden käytössä uuden ajan alun Suomessa
K Kallio
Elore 22 (1), 2015
62015
Parallelism and Musical Structures in Kalevala-Metric Poetry
K Kallio
Parallelism in Verbal Art and Performance, 2014
62014
Armas Launiksen fonogrammit Soikkolasta: laulutavan, runon ja laulutilanteen välisiä yhteyksiä kalevalamittaisessa runoudessa
K Heinonen
Helsingfors universitet, 2005
62005
Inkeriläisen runonlaulun monta estetiikkaa
KM Heinonen
Kansanestetiikka, 2008
52008
Vernakulaarin monta tasoa: Näkökulmia Matthias Salamniuksen runoon Ilo-Laulu Jesuxesta
EL Bastman, K Kallio, T Lehtonen
Elore, 2020
3*2020
Multimodal Register and Performance Arena in Ingrian Oral Poetry
K Kallio
Registers of Communication. Eds. Asif Agha & Frog. https://doi.org/10.21435 …, 2015
32015
Miten kutsua vanhaa runoa?[How to call the old poetry?]–Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä
K Kallio
Blog post 10, 2017
22017
Parallelism and musical structures in Ingrian and Karelian oral poetry
K Kallio
Oral Tradition 31 (2), 2017
22017
Re-forming texts, music, and church art in the early modern north
T Lehtonen, L Kaljundi
Amsterdam University Press, 2016
22016
4 Changes in the Poetics of Song during the Finnish Reformation
K Kallio
Re-forming texts, music, and church art in the Early Modern North, 125, 2016
22016
Petrus Melartopaeuksen kirjeet ja virsisuomennokset: seremoniat, kansanusko ja runokieli 1500-ja 1600-luvun taitteessa
T Lehtonen, K Kallio
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 106 (2016), 2016
2*2016
Tehkää yksi ympärikko
K Kallio
Kalevalamittaisen runon tulkintoja, 2010
22010
Laulaa, tulkita, käsittää: kokemuksia tanssitusta surusta
K Kallio
Musiikin suunta: Suomen etnomusikologinen seura ry: n julkaisema …, 2009
22009
Vienalaisen hääsävelmän joukolla laulamisesta
K Heinonen
Musiikin suunta: Suomen etnomusikologinen seura ry: n julkaisema …, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20