Брянцева Ганна Володимирівна / Брянцева Г.В. / Шугайло Г.В. / Bryantceva H
Брянцева Ганна Володимирівна / Брянцева Г.В. / Шугайло Г.В. / Bryantceva H
Мелітопольський державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики
ГВ Шугайло
ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 2003
222003
Візуалізація навчального матеріалу з комп’ютерної графіки за допомогою асоціативних зображень-образів
ГВ Брянцева
Освіта Донбасу, 2006
62006
Розвиток композиційно-графічних умінь у майбутніх учителів інформатики у процесі диференційованого вивчення комп’ютерних технологій
ГВ Шугайло
Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 199-202, 2000
52000
Проектування візуальної складової слайдів для навчальних комп'ютерних презентацій
ГВ Брянцева
Інформаційні технології в освіті, 112-118, 2013
42013
Візуальний підхід до педагогічної комунікації
ГВ Брянцева
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 4 (2), 1-9, 2016
32016
Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі
ГВ Шугайло
Матеріали конференції “Методичні проблеми впровадження нових інформаційних …, 2001
32001
Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій
Г Брянцева, О Брянцев, К Осадча
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
12015
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
12015
Диференційований підхід до розробки лабораторних завдань для студентів педагогічного вузу–майбутніх учителів інформатики
ГВ Шугайло
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць.–К.: НПУ ім …, 2001
12001
Унаочнення навчального матеріалу за допомогою візуальних слайдів
Г Брянцева
Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій
Г Брянцева, ОА Брянцев
Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2 (82), 89-94, 2018
2018
Implementation Innovative Technologies for the Dysgraphy Correction Computer Support
H Bryantceva, E Dovbnya, H Chemerys
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (4), 56-66, 2017
2017
Реалізація комп’ютерної підтримки інноваційних технологій корекції дисграфій
H Bryantceva, E Dovbnya, H Chemerys
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (4), 56-66, 2017
2017
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛАЙДОВ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АВ Брянцева, АА Брянцев
Научно-образовательное культурно-просветительское периодическое издание …, 2016
2016
Співвідношення Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
СВ Симоненко, ВВ Осадчий, КП Осадча, ГВ Брянцева, ...
Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2015
2015
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СЛАЙДОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ГВ Брянцева
Інформаційні технології в освіті, 112-118, 2013
2013
Методика навчання майбутніх учителів збалансованих комп’ютерних презентацій
Г Брянцева
Педагогіка і психологія професійної освіти, 70-79, 2013
2013
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОНЯТТЯ ПРО РЕКЛАМНУ ІЛЮСТРАЦІЮ ЯК ОСНОВНИЙ ВІЗУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДРУКОВАНОГО РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ
ГВ Брянцева
ВІСНИК, 11, 2011
2011
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ–МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ГВ Шугайло, ВІ Загвязинського, АС Козакова, НВ Кузьміної
Теорія та методика навчання математики, фізики, 281, 2002
2002
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики)
МВ Абу Аль-Наадж, ВА Долока, АА Кабир, ВГ Рябцев, СВ Амбросов, ...
Видавничий відділ НацМетАУ, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20