Подписаться
Морзе Наталія
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
3302003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
МП Драгоманова 605, 2003
2472003
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
2252006
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 6, 2008
2102008
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція …, 2011
1352011
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
1132003
Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні?
НВ Морзе
Комп’ютер у школі та сім’ї, 10-14, 2010
1062010
Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці?
НВ Морзе
Післядипломна освіта в Україні, 25-33, 2005
106*2005
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
1032006
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
882010
Формувальне оцінювання: від теорії до практики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 6, 66-77, 2013
872013
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
792005
Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
N Morze, L Varchenko-Trotsenko, T Terletska, E Smyrnova-Trybulska
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012062, 2021
742021
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання 43 (5), 27-39, 2014
742014
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
731999
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Випуск 4, 63-75, 2009
722009
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
651997
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
562005
Study of digital competence of the students and teachers in Ukraine
O Kuzminska, M Mazorchuk, N Morze, V Pavlenko, A Prokhorov
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2019
542019
Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська, ВП Вембер, ОВ Барна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/2. pdf, 2010
532010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20