Антонюк О.Р.,Олена Антонюк, Суха О.Р., Сухая Е.Р.
Антонюк О.Р.,Олена Антонюк, Суха О.Р., Сухая Е.Р.
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
НазваПосиланняРік
Аудит: навч. посіб.
ОР Суха
Львів:«Новий світ-2000, 2009
102009
Організація і методика аудиту
С Суха
НУВГП, Рівне, 2008
52008
Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах
ОР Суха
ОР Суха.–Рівне, 2002.–242 с, 2002
42002
Тенденції розвитку складу аудиторских послуг в Україні
А Суха
Вісник Національного університету водного господарства і природокористування, 2011
32011
Проблеми і перспективи контролю якості аудиту в Україні
М Суха О.Р.
Вісник Національного університету водного господарства і природокористування, 2007
3*2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Антропогенний вплив на басейни річок» студентами спеціальності 101 «Екологія»
ОА Ліхо
2017
Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг
АО Р.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», С.78-84, 2017
2017
Перевірка суб'єктів споживчої кооперації :особливості внутрішнього контролю та проведення узгоджених процедур
ЛСО Антонюк О.Р.
Аудитор України, С.20-29, 2017
2017
Вектори теоретичних пошуків у формуванні концепції аудиторських послуг в Україні
АО Р.
Вісник Міжнародного гуманітарного університету 2 (Випуск 23. Частина 2.), С …, 2017
2017
«АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЧИ «АУДИТОРСЬКА ПРАКТИКА»? ПРОБЛЕМАТИКА УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОР Антонюк
ЖДТУ, 2016
2016
Вдосконалення нормативного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності
АО Р.
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХ1-му …, 2015
2015
Формування концепції теоретичного забезпечення професійних аудиторських послуг
АО Р.
4. Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит …, 2014
2014
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ В УКРАЇНІ
А Адамс, СМ Бичкова, ФФ Бутинець, ВП Бондар, СВ Драч, Д Лоббек, ...
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 6, 2012
2012
Практичні аспекти організації контролю якості в аудиторській фірмі
АО Р.
Фінансова система України: становлення та розвиток, 94-97, 2012
2012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Аудит” для cтудентів за напрямом підготовки „Облік і аудит” денної та заочної форм навчання
ОР Суха
2011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дипломного проектування для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання
ІД Лазаришина, СЯ Зубілевич, ТГ Бондарєва, ВМ Вовк, ОО Левицька, ...
2011
Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня–Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»
ІД Лазаришина, СЯ Зубілевич, ТГ Бондарєва, ОР Суха, ...
2011
Регламентація договірних відносин при наданні аудиторських послуг
С Суха
Вісник Національного університету водного господарства і природокористування …, 2011
2011
Рынок аудиторских услуг в Украине
СЕ Р.
Учётно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: материалы …, 2011
2011
Контроль якості аудиторських послуг в Україні та міжнародна практика
І Суха О.Р.
14. Вісник Національного університету водного господарства і …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20