Подписаться
Justyna Beata Wilk
Justyna Beata Wilk
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw-wielowymiarowa analiza porównawcza
B Bal-Domańska, J Wilk
Przegląd Statystyczny 58 (3-4), 300-322, 2011
662011
The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development-join-count test application
MB Pietrzak, J Wilk, T Kossowski, R Bivand
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
552013
Ekonomiczno-Społeczne Uwarunkowania Migracji Wewnętrznych W Polsce W Świetle Metody Drzew Klasyfikacyjnych/Economic and Social Determinants of Internal Migration in Poland in …
S Matusik, MB Pietrzak, J Wilk
Studia Demograficzne, 2012
362012
The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004–2010 Using Panel Gravity Model
MB Pietrzak, N Drzewoszewska, J Wilk
312012
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych–podejście dwuetapowe
J Wilk, MB Pietrzak
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
Economic situation of eastern Poland and population migration movement
MB Pietrzak, J Wilk, M Chrzanowska
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
202013
Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010 [in:] Pociecha J.(ed.) Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
UE w Krakowie, Kraków, 2013
202013
Spatial association of population pyramids across Europe: The application of symbolic data, cluster analysis and join-count tests
RS Bivand, J Wilk, T Kossowski
Spatial Statistics 21, 339-361, 2017
192017
Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
182013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [in:] Jajuga K., Walesiak M.(ed.) Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych–teoria i …
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
PN UE we Wrocławiu, 2013
172013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnñetrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
172013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnñetrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
172013
Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji
N Drzewoszewska, MB Pietrzak, J Wilk
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2013
162013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
J Wilk, MB Pietrzak, M Siekaniec
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2013
152013
Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland
MB Pietrzak, M Żurek, S Matusik, J Wilk
Przegląd Statystyczny 4 (59), 487-503, 2012
132012
Detrmination of optimum Technology in Respect of the Required Values of Casting Quality Parameters by Aplication of the Weighted Variables Metric
J Wilk, Z Żółkiewicz
Materials Enginering 13 (3 s 89), 2006
132006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20