Ірина Рассадіна
Ірина Рассадіна
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу
ГМ Господаренко, ІЮ Рассадіна
Вісник аграрної науки Причорноморʼя 1 (3), 93–99, 2015
22015
Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення
ГМ Господаренко, ІЮ Рассадіна
Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство …, 2015
22015
Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення
Р Господаренко, Новак
12016
Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення
ГМ Господаренко, ІЮ Рассадіна
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
12015
Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому
ІЮ Рассадіна
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 107-110, 2015
12015
ВИДОВИЙ СКЛАД БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВТРАТИ ВРОЖАЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО.
ІЮ Рассадіна, СО Третьякова, ЛІ Сторожик, ВІ Войтовська
© 2020 Perfect Publishing® Toronto, Canada, 2020
2020
Динаміка вмісту елементів живлення в рослинах рижію ярого залежно від удобрення
ІЮ Рассадіна
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
Баланс елементів живлення у ґрунті за різних форм, доз і способів унесення мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого
Рассадіна
2017
Вплив мінеральних добрив на якість насіння рижію ярого
М Рассадіна, Господаренко
Мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної …, 2016
2016
Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, СВ Прокопчук, ІЮ Рассадіна
Зб. наук. пр. Уманського НУС 1 (88), 39–46, 2016
2016
Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті
ГМ Господаренко, ВВ Любич, ІЮ Рассадіна
2015
Качество семян рыжика ярового в зависимости от удобрения
ГМ ГОСПОДАРЕНКО, ІЮ РАССАДІНА
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 55-60, 2015
2015
Екологічна доцільність вирощування рижію
ГМ Господаренко, ІЮ Рассадіна
Збереження різноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали …, 2015
2015
Вплив особливостей удобрення на площу листкової поверхні рижію ярого
ІЮ Рассадіна
Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату: збірник …, 2015
2015
Особливості формування елементів структури врожаю рижію ярого залежно від удобрення
ІЮ Рассадіна
Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Аграрна наука …, 2015
2015
Обеспеченность рыжика ярового элементами питания в зависимости от особенностей удобрения
ГН Господаренко, ИЮ Рассадина
Земледелие и защита растений 3 (100), 43-45, 2015
2015
Вплив удобрення на олійність насіння рижію ярого
ГМ Господаренко, РІ Юріївна
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. зб. Спец. вип. Охорона …, 2014
2014
Реакція рижію ярого на удобрення
ГМ Господаренко, ІЮ Рассадіна
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Агрохімічна служба України : роль і …, 2014
2014
Актуальні питання удобрення рижію ярого
ІЮ Рассадіна
Тези наукової конференції 1, 106-107, 2013
2013
Значення сірки в удобренні рижію ярого
ІЮ Рассадіна
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Інноваційні технології …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20