Елена Кот, Olena Kot
Елена Кот, Olena Kot
Міжнародний європейський університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ieu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Drobroskok, OV Kot
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 2129, 2018
102018
Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі
ОВ Кот, ДС Антоненко
Технологический аудит и резервы производства, 28-32, 2015
102015
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
Вісник Львівської комерційної академії.–2015.–Серія Економічна.–Випуск 38 …, 2011
102011
Визначення сутності поняття розвиток підприємства
ОВ Кот, ОО Павлюк
Бізнес Інформ, 256-261, 2013
72013
Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок
СВ Тютюнникова, ОВ Кот, РВ Левін
Харків: ХДУХТ, 2010
52010
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі
НЛ Савицька, МС Кот, МС Кот
Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник: Миколаївський …, 2017
42017
Особливості функціонування міжнародного та вітчизняного ринку страхування/ОВ Кот, ВО Пірштук/Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи
ОВ Кот
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у, 2013
22013
Визначення цілей управління результативністю маркетингу на засадах сталого розвитку підприємства
ІЮ Мелушова, ОВ Кот
Харків: ХДУХТ, 2018
12018
Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту
ГГ Лисак, ОВ Кот
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 54-62, 2016
12016
ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища
ОВ Кот, КЄ Кравченко
Бізнес Інформ, 50-54, 2014
12014
Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання
ОВ Кот, НД Дзюбанова
Бізнес Інформ, 165-168, 2012
12012
Mechanism for improving the foreign trade competitiveness of the new European Union member countries
VK Chernyshova L., Kot O.
New trends in the economic systems management in the context of modern …, 2020
2020
Performance of course works in the discipline" International Economics". Methodical instructions for full-time and part-time students with Bachelor's Degree in specialty 292 …
O Kot, K Velichko, OI Pechenka, PL Hrynko
Kharkiv: KSUFTT, 2019
2019
Performance of course works in the discipline" Foreign Economic Activity of the Enterprises". Methodical instructions for students of full-time and correspondence forms of …
O Kot, K Velichko, PL Hrynko
Kharkiv: KSUFTT, 2019
2019
Modeling of international economic relations. Textbook
T Androsova, O Kot, A Borysova, PL Hrynko
Kharkiv: HDUHT, 2019
2019
Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 134-147, 2019
2019
Evaluation of the effectiveness of social marketing activities of international trade networks
N Ushakova, O Kot, L Chernуshova, V Kozub
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Forming metrics of indicators for the assessment of social marketing system of enterprises on the international market
T Androsova, V Kozub, L Chernуshova
ХДУХТ, 2019
2019
Diploma works. Methodical recommendations for students of the specialty 292 «international economic relations»
T Androsova, O Kot, L Chernуshova, OO Tishenko
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Coursework from the discipline «International Management». Methodological recommendations for students full-time and part-time study specialty 292" International Economic …
O Kot, V Kozub, L Chernуshova, OO Tishenko
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20