Галина Азаренкова
Галина Азаренкова
Харьковский институт банковского дела УБС НБУ (г. Киев)
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансові потоки в системі економічних відносин
ГМ Азаренкова
Харків: ВД «ІНЖЕК 328, 2006
1252006
Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
К.: Знання-Прес, 2006
1062006
Логістика
ОМ Тридід, ГМ Азаренкова, СВ Мішина, ІІ Борисенко
692008
Фінанси підприємств
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
Знання-Прес, 2009
612009
Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять
ОВ Васюренко, ГМ Азаренкова
Фінанси України, 28-33, 2003
492003
Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз):[монографія]
ГМ Азаренкова
Харків: ПП Яковлєва, 2003
462003
Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
ГМ Азаренкова
Суми:[БВ], 2007
422007
Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період
ГМ Азаренкова, ГМ Азаренкова, ІВ Шкодіна, ИВ Шкодина
332012
Менеджмент фінансових потоків економічних агентів
ГМ Азаренкова
УБС НБУ, 2009
312009
Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю
О Васюренко, Г Азаренкова
Вісник Національного банку України, 11-13, 2003
262003
Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків
Г Азаренкова, В Ляшенко
Банківська справа 5, 65-72, 2009
252009
Фінансова стабільність розвитку банків
ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов
монографія/ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов.-К.: УБС НБУ, 2011
232011
Моделі та методи аналізу фінансових потоків
ГМ Азаренкова
Х.: ВКФ «Гриф, 2005
222005
Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку
ГМ Азаренкова, ОО Бєлєнкова
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
212011
Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку
Г Азаренкова, О Головко
Вісник НБУ, 18-21, 2009
212009
Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків
ОВ Васюренко, Г Азаренкова
Банківська справа, 60-64, 2003
212003
Аналіз моделювання i управління ризиком (в схемах та прикладах)
ГМ Азаренкова, ГМ Азаренкова
" Новий Світ-2000", 2010
182010
Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: монографія
ГМ Азаренкова, ЛВ Дікань, ТО Новосельцеві
Харків: ВД «ІНЖЕК 131, 2003
172003
Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей
ГМ Азаренкова, НС Мельникова, ВВ Огородник
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 91-96, 2017
162017
Економіка праці та соціально-трудові відносини: посібник
ГМ Азаренкова
К.:«Ліра-К, 2010
152010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20