Панфилова Галина Борисовна
Панфилова Галина Борисовна
Университет таможенного дела и финансов,юридический факультет, кафедра культурологии и таможенной
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Загальна психологія, історія …
ГБ Панфілова
Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012
6*2012
Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, 150-158, 2011
6*2011
Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії
ГБ Панфілова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2011
2*2011
Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії)
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць, 222-226, 2011
22011
Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії
ГБ Панфілова
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2011
22011
Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт
ГБ Панфилова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
12016
Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості
ГБ Панфілова
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний …, 2015
12015
Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення
ГБ Панфілова
Теорія і практика сучасної психології, С. 153-156, 2018
2018
Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості
ГБ Панфілова
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2017
2017
Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці
ГБ Панфілова, ЄВ Заїка
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2017
2017
Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців
ГБ Панфілова
Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції …, 2017
2017
Вікові особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях. The age features of dinamics of the self-conctpt complicated life situations
ГБ Панфілова
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 148-155, 2014
2014
Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. пр., 281-286, 2014
2014
Динаміка Я - концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
2013
Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр., 251-255, 2013
2013
Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях
ГБ Панфілова
Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського …, 2013
2013
Динамика Я-концепции студентов в усложненных жизненных ситуациях: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 "Общая психология, история психологии"
ГБ Панфилова
Харьков, Харьковск. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2012
2012
Морально-психологічна підготовка митника: навчальний посібник
ПВ Пашко, ГБ Панфілова
ISBN 978-966-328-043-1; Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010
2010
До питання про визначення поняття "захисний режим" і його зв'язок із самосвідомістю
ГБ Панфілова
Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного …, 2000
2000
Особенности самосознания в субъективно трудной ситуации
ГБ Панфилова
Вестник Днепропетровского университета.Педагогика и психология., 47-52, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20